21-04-14 18:58

SUAUGUSIEMS REALYBES ŠOU PIRMYKSCIAI ŽMONES

Prekė Nr.:26847538

No image
Nėra nuotraukos
Prekė dabar pardavime
 • Aprašymas

  BE MANO, Antano Daraciaus (buvusio Kontauto )RAŠTIŠKO SUTIKIMO NEGALIMA ŠIŲ IDĖJŲ NAUDOTI REKLAMAI,PREKIŲ ŽENKLAMS IR KIT KOMERCINIAMS TIKSLAMS .Kaip atsirado tokie žodžiai vaikinas,vaikas,šeima,žmona,moteris ir kita[tai tesinysPirkis > ONTONCS_KONTAUC

  Realybės ŠOU Pirmykščių žmonių kalba TV kanalam  Papildyta 09.14 18:12:

  Pirmykštis žmogus savo poreikius išreiškė garsais iš kurių vėliau išsirutuliavo skiemenys ir žodžiai.Pirmykščiai vyrai moteris pagrobdavo iš kitos giminės [genties] Vyras prisėlindavo prie moters ,kad nepastebėtų jos gentainiai,griebdavo užčiaubdavo burna ir grasinamai sušnypšdavo šššš eima[tylėk ir eime su manim šššeima šeima  Papildyta 09.14 18:17:

  Dar savo jaunystės laikais girdėjau pasakojimą kaip motinos įspėdavo savo jaunas dukteris ,kad saugotusi vaikinų JOMS SAKYDAVO - VAIKIS VAIKA VAKS VAIKIS VAIKA VAKS[LIETUVIŠKAI VAIKINAS VAIKOSI VAIKAS suprask jei tave vaikinas pagaus suvaikys išprievartaus bus tau vaikas]  Papildyta 09.14 18:24:

  pirmykščiai vyrai saugojo savo mylimą moterį ir kitiem vyram įspėjančiai grasino žžžž mona žžmona[žiurėk ji mano nelysk prie jos] agresija išreikšdavo ir urzgimu ypač garsus rrr ūūū pvz[ RRR ŪŪŪ TA ] PRIE JOS NEDRYSK LYSTI RŪTA  Papildyta 09.14 18:28:

  ŽODIS MOTERIS VISA GAMA GARSU GARSAS MMM-MALONUMAS OOO GERAI NUOSTABU TE RIS[TAI TIK EPIZODINĖS IŠTRAUKOS FILMO SCENARIJUI UŽSAKOVUI AR TV ŠOU PATEIKSIU DAUGIAU MEDŽIAGOS  Papildyta 09.16 12:02:

  yra nemažai ir žemaitiškos kilmės rusiškų žodžių pvz SEMJA SSS-TYLĖK EM -IMA JA- JĄ[SUPRASK TYLIAI IMA[PAGROBIA MOTERĮ [ŽENA ŽŽŽ-ŽIURĖK EN-EINA A-GARSAS NUSISTEBEJIMAS,AR,KAIP FAMILIJA F[NUSISTEBĖJIMO GARSAS AMILI[AR MYLI] JA[JĄ] FAMILIJA LIETUVIŠKAI GIMINĖ ŽEMAIČIAI DAR SAKO A PRIIMSEM ANON I SAV FAMILIJĄ[AR PRIJIMSIM JĄ Į SAVO GIMINĘ.  Papildyta 09.16 12:03:

  FAMELIJA SKAMBA PANAŠIAI KAIP IR PAMILE  Papildyta 09.22 12:26:

  SEKS SEKS Y SUSEKS.  Papildyta 09.22 12:30:

  ŽODIS DUKTĖ[ŽEMAITIŠKAI DOKTĖ[ PRAŠO DOK[DUOK IR ATSAKYMAS TĖ RUSŲ KALBOJE DOČ[DUOČIAU] VOKIEČIU TOCHTER [TUOKTI IR GARSAS RR[NUORIU SAVO DUKTERĮ SUTUOKTI RRR NELYSKIT  Papildyta 09.22 12:32:

  ESU IŠIFRAVES IR LIAUDIES DAŽNAI VARTOJAMŲ RUSIŠKŲ VYRO IR MOTERS LYTINIŲ ORGANŲ PAVADINIMO ŽEMAITIŠKĄ KILMĘ  Papildyta 09.22 12:33:

  http://www.pirkis.lt/item?id=4590032  Papildyta 09.22 12:35:

  http://www.pirkis.lt/item?id=4590022&shop=24843  Papildyta 09.23 16:17:

  Vokiškai žodis mergina tariamas mėdchen[žemaitiškai pažodžiui galima suprasti medus eina] žodis nein[ne] prasmė neina žodis naturlich pažod-iui na tur liks.  Papildyta 10.12 17:14:

  Rusiškas žodis čelovek[ če lov ek -žemaitiška prasmė čia lova eik.Kaip sako filosofai viskas lova prasideda viskas lovoj ir pasibaigia[daugiausia žmonių miršta lovoje] Beje kaip išsišifruoja žemaitiškai garsios rusų veikėjų pavardės pvz LOMONOSOV L O MON O SAV[PRIE PRIEDĖLIO L šaknis o man o sav.DOSTOJEVSKI dos toj e vski[duost tuoj dink iš čia.TOLSTOJ TOLST OJ[OJ TOLSTA[NUTOLSTA NUEINA NEBESIMATO] TURGENEV [TURI GENA PVZ BANDA]NEKRASOV neik rasa[dar]PVZ krepšininkas KIRILENKO PRIEDĖLIS K IR-YRA I LENK[YRA IR LENKIA]BREŽNEV [NEVA BRĖŽIA] KOSYGIN[KOSI IR GINA PUTIN-NUO MEDŽIO PUTINAS.MEDVEDEV-MEDVED[PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS SEKDAVO LOKĮ,JIS SURASDAVO BIČIŲ DREVĘ SU MEDUM MED VED EV[SUPRASK VEDA PRIE MEDAUS EIVA.  Papildyta 10.18 20:49:

  Garsus politikai Barosso [baros o žemaitiška prasmė o kaip barėsi] Ašton [aš ton žemaitiška prasmė aš tą[pvz žinau pažystu] Buša pavardė[bus ša]reikės patylėti gal ,net pirmykštėj bendruomenėj taip gentainiai vadino savo vadą nes jam prabilus visus kitus tyldydavo daba bus ša[dabar tylėkit kalbės vadas  Papildyta 01.06 14:13:

  VARDAI PVZ RENATA R-URZGIMAS ENA-EINA TA-ŠI[VARDAS GALEJO ATSIRASTI MOTERYS JOS NEMĖGO GAL JI LABIAU MOKĖJO GUNDYTI VYRUS TODEL JOS NEPATENKINTOS URGZDAVO RRR ENA TA[EINA VEL TA]  Papildyta 01.18 17:41:

  AR ŽMOGUS YRA SVEIKAS,JEI NESUGEBA KURTI,SVAJOTI ,JUOKAUTI GYDYKITES DEPRESIJA DRAUGAI  Papildyta 01.19 17:06:

  Mano nuomuone vokiečių kalbos žodžiai toten-mirtis geboren-gimimas irgi yra arcajiškos žemaičių rodos[kalbos]įtakoti žematiškai 2 skiemenys To-[tu] ten[ten kryptis] to ten[suprask tu išeisi į kitą pomirtinį pasaulį,dausas,dangų,pragarą]Žodis geboren atspindi gimimo procesą kai vaikas iš moters gimdos išeina į išorę[orą]  Papildyta 01.19 17:12:

  GEB[JAU GALI SUGEBA] OR EN[EN-EINA Į ORĄ,IŠEINA IŠ GIMDOS rusiškai rody gimimas žemaitiškai suprantamas kaip taip pasirodė išėjo t.y gimė.PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS MINTIS IŠSAKYDAVO GARSAIS AR SKIEMENIMIS  Papildyta 02.16 20:40:

  GERA ILIUSTRACIJA-ŽEMAITIŠKO MĄSTYMO KAIP ATSIRADO ŽODIS ŽMONĖS ŽEMAITIŠKAI -ŽMONES[Ž-ŽIURĖK MON-MANO ES-EIS] MAŽDAUG GENTIES VADAS SAKO ŽIURĖK MANO GENTIS EIS KUR NURODYSIU VOKIŠKAI ŽMONĖS MENSCEN M-MALONU, SUSIŽAVĖJIMAS, MAISTAS EN-EINA SCHEN-ŠEN[MOLONU EINA ŠEN MATYTT MEDŽIOTOJAI PAS SAVO GENTĮ GRYŽTA SU GROBIŲ MĖSA RUSIŠKAI ŽMONĖS LIŪDI[NA LIUDI MANAU VISIEMS AIŠKU,KAD LIUDI[LIUDNI] BEJA RUSIŠKAS ŽODIS LIAUDIS NARODAS GALĖJO ATSIRASTI KAI KOKS PIRMYKŠTIS VADAS JIEMS UŽDRAUDĖ KALBĖTI NA RODAS[BAIKIT KALBAS,KALBĖTI.  Papildyta 02.16 20:50:

  BEJE ŽINAU,KAD PUTINUI RUSIJOJE PADĖJO ISITVIRTINTI IR JO PAVARDĖS SKAMBESYS JUK ŠIMTUS TUKSTANČIUS METŲ PIRMYKŠČIUI ŽMOGUI GARSAI Ū TEN [REIŠKĖ KAD TEN KUR RODO VADAS RAS UOGŲ,GRYBŲ ,ŽUVŲ AR ŽVĖRIŲ ISIKLAUSYKIT KAIP RUSIŠKAI SKAMBA PUTINO PAVARDĖ P ŪTYN. PAVYZDŽIUI PIRMIKŠTEI ATMINČIAI PAVARDE CHODORKOVSKI ATSISPINDI KAIP KUO DOR KO[KO DURIA KO BEJE ŽODIS DORNA[DURNA] DURIA NA MATYT IŠDURNĖJE PIRMYKŠČIAI BADYDAVO SAVUS TAIGI KOL NEDURIA TOL IR NE DURNAS  Papildyta 02.16 20:52:

  ŽINOMA AŠ TU PONŲ NEKRITIKUOJU TIK MAN TOS PAVARDES TINKA ILIUSTRATYVIAI.  Papildyta 02.17 11:47:

  žodis moneta mon e ta[man e-ei ta[man duok tą] juk monetos jau egzistavo ir iki tol kol buvo pradetos kaldinti netoli MONETOS JUNONOS ŠVENTYKLOS GALBUT 10GR SIDABRO ŠEKELIAI BABILONE YRGI BUVO VISŲ IEŠKOMI MON E TA  Papildyta 02.20 21:22:

  ŠTAI KAI KURIOS DIDIKŲ PAVARDES RADVILA[ŽEMAITIŠKAI RADVEL RAD-RADO VEL-VĖL [ŽMOGUS KURIS PASTOVIAI MATYT RASDAVO GROBIO NAUJŲ NEUŽIMTŲ ŽEMIŲ ...PACAS[ŽEMAITIŠKAI PAC [ŽODIS PATI-ŽMONA PAC-VYRAS ARBA PAC PAC STIPRIAUSIS PAC GERIAUSIS[PATS STIPRIAUSIAS PATS GERIAUSIAS. SAPIEGA S APIE GA GARSAS TYLEK APIE[APIE JĮ GA- GAL GARSIAI MATYT NEKALBEK  Papildyta 02.20 21:31:

  CARŲ DINASTIJA ROMANOV ROMANOVA [R-AGRESIJOS GARSAS O MAN O VA] MATYT JAU PIRMYKŠTĖJ BENDRUOMENINĖJ SANTVARKOJE ŠIE ŽMONĖS REIKALAUDAVO DĖMESIO,DOVANŲ IR VADOVAVO. MATYT DALINANT GROBĮ AKTYVIAI REIKŠDAVOSI RRR O MAN O KAI GAUDAVO IŠTARDAVO O VA[TARSI PADĖKODAVO AR NET IŠREIKŠDAVO PAGYRIMĄ DAVĖJUI O VA TARSI PAMALONINA O VA TIEK DAUG MAN DAVEI...  Papildyta 02.20 21:37:

  IVANOVA [I-YRA VA NO VA YRA VA NA VA[MATYT BUVO GERA GRYBAUTOJA UOGAUTOJA YRA VA NA VA RINKIT IMKIT ARBA IR GERA IŠPRAŠYTOJA GROBIO IŠ VYRŲ MAŽDAUG YRA VA NO[MEILIAI NORIU VA TO KASNELIO ,KAILELIO  Papildyta 03.07 15:33:

  PERMEIJE ŽMONES ADOMAS IR IEVA BUVO ŽINOMA ŽEMAIČIAI TELŠIUOSE JIEMS IR PAMINKLAS PASTATYTAS ŽEMAITIŠKAS GAUBLYS  Papildyta 03.07 15:33:

  http://www.panoramio.com/photo/58409093  Papildyta 03.15 14:40:

  http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/skaitytoju-ekspresas/ode-lietuviu-kalbai-642418/  Papildyta 03.15 14:44:

  dar apie vardus KATAŽINA [KĄ TA ŽINA] SIMONA S I-YRA MONA MANO MONIKA -[MANO IR KĄ] MILDA -DAR MYLI ŽEMAITIŠKA FORMA MIL DA-DAR]  Papildyta 03.26 17:39:

  m en vo m en [anglų kalbos žodžiai vyras ,moteris ar ne žemaitiškos kilmės]  Papildyta 04.13 15:01:

  ŽODIS PONAI GALĖJO REIKŠTI VADO APLINKĄ. JIE ĖJO GRETA VADO PO JO .ŽEMAITIŠKAI PONA PO[PO JO] NA EINA PO NA[TARSI IR JO APSAUGA PALYDOVAI,PATARĖJAI,JO PALYDDA.O GAL JUOS,KURIE NORĖDAVO PRIEŠ VADĄ EITI JIS NUVYDAVO UŽ SAVO NUGAROS PO NA[NA EIKIT PO MANES]  Papildyta 05.03 18:42:

  SENOVES VAIKIS[VAIKINAS] KVIEČIA MERGINA O ČEN [ATEIK ČIA] JA PAGLAMONEJA,PABUČIUOJA JIEM GERAI TAIP ATSIRANDA IR DABAR RUSŲ KALBOJE NAUDOJAMAS ŽODIS OČEN[LABAI] ŽODIS OTVESTVENII[RUSŲ KALBOJE ATSAKINGAS NUO ŽEMAITIŠKŲ ŽODŽIŲ OTVEST -ATVESTI VEN II [VIEN JI] VALDOVAS ĮSAKO IR JO ATSAKINGI KARIAI,VALDININKAI ATVEDA TĄ KURI REIKALAVO VALDOVAS ATVESTI.  Papildyta 05.03 20:41:

  RUSU ZODIS VAIKINAI REBIATA R-AGRESIJOS GARSAS EB I A TA[NA NET NEVERSIU VISU BEVEIK TATU VAIKINU TIK TOKIOS MINTYS GALVOSE.  Papildyta 05.07 14:35:

  RUSIŠKAS VARDAS SERGEJ-ŽEMAITIŠKAI SERGEJ [SAUGOJA,VERTINA,ŽIURI ,KAD KITI BERNAI MERGINOS NEPAVILIOTŲ SERGEJ KAP SAVA AKĮ [SAUGO KAIP SAVO AKĮ]  Papildyta 05.25 13:57:

  VOKIŠKAS ŽODIS KAMERADE[DRAUGAI] ŽEMAITIŠKAI GALIMA ŠIFRUOTI KAME[KURIOJE VIETOJE KUR] RADE [SURADOT] MATYT TIE KURIE PASAKO KUR RADO GRYBŲ,UOGŲ AR KITOKIŲ GERYBIŲ,PASIDALINA SURASTOMIS GEROMIS VIETOMIS IR TAMPA DRAUGAIS.  Papildyta 06.17 20:02:

  VIETOVARDIS KLAIPĖDA ŽEMAITIŠKOS KILMĖS PRIEKINIS GARSAS K[PVZ IR DABAR RUSŲ KALBOJE NURODO VIETĄ,GALBUT SENOJOJE PROKALBĖJE TAIPAT NURODĖ VIETĄ LAIP[ŽEMAITIŠKAI LAIPIOJA -LAIPIOJA LIETUVIŠKAI ĖDA-VALGO PRASMĖ TEN KUR LAIPIOJA IR VALGO. TAIP GALĖJO NUSTEBTI MEDŽIOTOJŲ GENTYS,KURIOS PAMATĖ ,KAIP BE YPATINGO TRIŪSO PAJŪRIO GYVENTOJAI TIK ILIPDAMI Į VANDENĮ GALI SUGAUTI ŽUVĮ AR KITAS JŪROS GŽĖRYBES IR LENGVAI PRASIMAITINTI. ŽINOMA TADA ŽUVŲ NETRUKO,KAIP IR ĮVAIRIŲ VĖŽIAGYVIŲ.  Papildyta 06.17 20:03:

  ŽODIS PALONGA MATYT SUSIJES SU ŽODŽIU ONGA.[ANGA]  Papildyta 07.03 15:54:

  vokiškas žodis HEIM-NAMAS HEIMAT -TĖVYNĖ [ŽEMAITIŠKAI KEIMS-KIEMAS MAT -MATO ŽIURI SAVO KIEMO REIKALŲ NUO SAVO PILIAKALNIO KIEMO PRIE VISŲ KIEMŲ REIKALŲ IKI GIMTINĖS IR TĖVYNĖS SĄVOKOS  Papildyta 07.16 14:48:

  pavarde MENDELEEV MENDELEVA ŽEMAITIŠKAI ŠIFRUOJASI -M-GERAI,MALONU,NUOSTABU. EN -EINA DEL[DEL MAISTO,GROBIO]EVA[KVIEČIA IR TAVE EITI EVA-EINAME KARTU]. TAI GENIALIOJO CHEMIKO ŠAKNYS IRGI ŽEMAITIŠKOS  Papildyta 07.17 17:26:

  KAI ŽEMAIČIUI PATINKA,VIETA IR NORISI DAR ČE ILGIAU PABUTI [PRIE JŪROS PRIE EŽERO,AR GRAŽUS VAIZDAS ATSIVERIA JIS SAKO DA ČE DA ČIA DAR ČIA NORIU PABUTI,SUGRYŽTI TAS ŽODIS RUSIŠKAI DAČIA REIŠKIA VASARVIETĘ ,VILĄ  Papildyta 07.17 17:27:

  DA ČIA PAGLAMONĖK ,PAGLOTYK[SUKELK MALONUMĄ.  Papildyta 07.23 12:34:

  BEJE TAIP VADINAMI LIETUVIŲ KALBOS SPECIALISTAI LAIKO RUSICIZMU,BET JEI PAANALIZUOTUME GARSŲ LYGYJE SKIEMUO PADU-PADAS[ŽEMAITIŠKAI] Š-GARSAS -PATYLĖK KA[KA AR NE GERAI TAIP MIEGOTI[TIESIOG EMOCINIS SKIEMUO] PADEK UŠKĄ PADĖK AUSĮ BEJE PANAGRINĖKIME IR ŽODĮ UŠKĄ[AUSIS] VARIJANTAS JEI TAU KAS PEŠA AUKSĮ AR TU NERĖKSI UŽ KĄ[UŠKA]  Papildyta 07.23 12:36:

  AUSYS KARTAIS IR ŪŽIA UŠ[ŪŽIA] KA[KODEL UŽIA]  Papildyta 07.23 12:43:

  YRA TOKS SENAS ŽEMAITIŠKAS ANEKDOTAS CARO LAIKAIS IMDAVO JAUNUS VYRUS Į REKRUTUS[TARNYBA CARO ARMIJOJE 25 METUS]ŽEMAIČIAI RUSIŠKAI NEMOKĖJO. KARININKAS KLAUSIA KAKAJA VAŠA FAMILIJA[KOKIA JŪSŲ PAVARDĖ] VIENAS NESUPRASDAMAS KO IŠ JO NORI VAIKINAS IR SAKO KON SAKA [KĄ SAKAI] KITAS KLAUSIA KO NOR[KO NORI] TAS RUSŲ KARININKAS IR UŽRAŠO KONSAKOV, KONOR [BEJE TOKIŲ PAVARDŽIŲ PASAULYJE DAUG ŽEMAITIŠKOS KILMĖS  Papildyta 07.23 12:44:

  https://www.google.lt/#hl=lt&gs_nf=1&cp=8&gs_id=u&xhr=t&q=korsakovo+sindromas&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=konsakov&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=6b2b268855a1e97a&biw=1440&bih=731  Papildyta 07.23 12:45:

  https://www.google.lt/#hl=lt&gs_nf=1&pq=korsakovo%20sindromas&cp=6&gs_id=q&xhr=t&q=koncak&pf=p&sclient=psy-ab&oq=KONSAK&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=6b2b268855a1e97a&biw=1440&bih=731  Papildyta 07.23 12:45:

  https://www.google.lt/#hl=lt&gs_nf=1&pq=amonsaka&cp=4&gs_id=3g&xhr=t&q=CONOr+maynard&pf=p&sclient=psy-ab&oq=CONO&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=6b2b268855a1e97a&biw=1440&bih=731  Papildyta 07.23 12:48:

  ŽINOMA,KAD TOKIUS KLAUSIMUS KONOR KON SAKA,KOR SAKA- ŽMONĖS KĖLĖ DAR PIRMYKŠTĖJ BENDRUOMENĖJ KAI IR ATSIRADO PRAVARDĖS IŠ KURIŲ ATSIRADO VARDAI IR PAVARDĖS  Papildyta 07.23 15:55:

  ispaniška pavarde ESTEVESAS [PUIKIAI SKAMBA ŽEMAITIŠKAI PVZ ESTI VESAS OUGAS.VALGYTI VISAS ŽEMAITIŠKAI ESTI[VALGYTI] VESAS[VISAS. TAI PAVYZDYS KAD STATKUTE ROZALES TEISI MŪSŲ PROBOČIAI FORMAVO ISPANŲ KALBA PAVARDES  Papildyta 12.06 11:51:

  ATAMAN ATAMANAS [VADAS] GALEJO ATSIRASTI NO TO,KAD JIS RINKOSI PIRMAS ,KURI MOTERIS AR LOBIO DALIS JAM ATITEKS A TA MAN ATAMAN  Papildyta 03.01 13:57:

  VOKIEČIŲ KALBOJE ŽODIS VALDYMAS-REGIEREN[REGI ER EN] MATO IR EINA VALDOVAS-GEBIETER [GEBI E TER GEBA IR TIRIA] VYRIAUSYBĖ-REGIERUNG [REGI E RUNG] MATO IR RUNGIA NURUNGIA] MANAU ,KAD ŠIE VOKIŠKI ŽODŽIAI ATSIRADO ŽEMAITIŠKOS PROKALBĖS ĮTAKOJE.  Papildyta 04.19 11:24:

  RUSIŠKAS ŽODIS -STRELBA [LIET ŠAUDYMAS] STRELIAT [LIET -ŠAUTI] MATYT KILĘS NUO ŽEMAITIŠKO ŽODŽIO STREL [LIET STRĖLĖ] STREL I AT [STRĖLĖ EINA A IR PALEIDŽIU STĖLĘ] VOKIŠKAS ŽODIS -SCHIESEN [LIET- ŠAUTI ] ŽEMAITIŠKAI ŠIES EN -[LIET ŠIS EINA] TURIMA OMENYJE TAS [PVZ ŽVĖRIS Į KURĮ REIKIA ŠAUTI. AR JUMS NEATRODO,KAD ŽEMAIČIŲ RUODA YRA BUVUSI INDOEUROPIEČIŲ PROKALBĖAR BENT JAU PAGRINDINIS JOS STUBURAS,ŽINOMA ITIN ARCAJIŠKŲ ŽODŽIŲ YRA IŠLIKUSIŲ IR KITOSE KALBOSE ,BET ŽEMAIČIŲ RUODOJE JŲ ŽODŽIŲ SUDURIMO DALELIŲ YPAČ GAUSU.  Papildyta 04.19 11:26:

  BEJE MEDŽIOTOJAI ŽEMAITIŠKAI -STRELČE MATYT NUO TO ,KAD JIE IEŠKOJO STRELĖS IR SAKYBAVO STREL ČE[ STRĖLĖ ČIA] ARBA STREL ČE PATAIKE [STRĖLĖ ČIA PATAIKĖ]  Papildyta 12.02 14:34:

  VOKIŠKAS ŽODIS UGNIS IRGI PUIKUS PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS PRASMINIŲ GARSŲ JUNFINYS FO-PUTIMO GARSAS U- U ATSIRADO NUOSTABA PAMAČIUS PIRMĄ DUMELĮ TRINANT DEGIĄ TOŠĮ. ER -YRA [JAU DEGA] ŠTAI IR FOUER KILMĖS DAR VIENA HIPOTEZĖ  Papildyta 08.28 12:22:

  Nedel (nedalia) -savaite manau irgi yra zemaitiskos rodas zodis miesec _ kai pilnatis galima ir nakti ieskuti maisto sekmingiau medzioti per savaite menuo matomai pakeicia savo faze jei dyla del jei priespilnis nedel(nedyla) arteja dziaugsmo dienos kai ir naktys bus sviesios ir maisto daugiau veliau ta nedel pereme slavai beja ia a tai prasme a gerai arba a(ar) a lipantiu y (ar yra islipanciu)  Papildyta 08.28 12:25:

  Nedelia galbut jau nuo srniausiu laiku suprato ir kad pvz ne del.mesos sudimo bloga menulio faze ne del sejos bloga faze netinkamas laikas  Papildyta 08.30 18:33:

  Zodis komanda komandir yra zemaitiskos rodos padarinys. Ko man da (tiesiog vykdancio vado nurodymus ka man dar (daryti,atlikti) nurodymas ir ar er rodo kad gali sekti ir kitas nurodymas komanda Todel tas kuris nurodineja komanduoja tampa komander komandir kom(ateik german) komandiere  Papildyta 08.30 18:42:

  Zodis tradicija. Tradicijon manau kilo uogaujant ar grybaujant kai metai is metu toje vietoje tam tikru laiku rasdavo gausiai uogu ar grybinga vieta zemaiciu roda t(ten) rade (rasdavo)ce (cia) je(taip) veliau visiems besikartojantiems dalykams. Veiksmams y pro te (iprociai) tiesiog nurodo. Kad yra pro cia pasieksi

   


  Atnaujinta: 2016-09-27 08:58:56

  RUSIŠKAS ŽODIS DELO[REIKALAS,BYLA] MANAU ŽEMAITIŠKOS PRIGIMTIES  RUODA DEL OOO DEL[DEL KO DEL JO OOO ILGAS O GARSAS OO REIKIA PAGALVOTI OOO REIKIA VEIKTI TO IR REIKIA YRA TEN TEN IR TEN[PAVYZDŽIUI GRYBŲ OOO MATAI SURINK IR KITOS DAR YRA PRASMES

   


  Atnaujinta: 2017-02-07 20:44:44

  Vardas URMANA ITIN ARCHAJIŠKAS UR~-URZGIMO GARSAS MAN A (TA KURI URZGIA IR VISKO REIKALAUJA) ŽINOMA AŠ NE APIE GARSIA OPERŲ SOLISTE O APIE PAČIA PIRMA MOTERĪ UR MANĄ

   


  Atnaujinta: 2018-04-25 19:17:21

  Populiariausia vokiška pavardė Muler (mu -karvės l-lekia,bėga er- yra)pirmykščio žmogaus kalba karvių medžiotojas arba piemuo jas ganantis .Populiariausia prancūzų pavardė Marten (m ar ten išvertus iš žemaičių ruodas m- maistas ,medus,mėsa valgis grobis ar tenai kryptis)

   


  Atnaujinta: 2018-04-26 13:27:41

  Populiariausia prancuzų pavardė Marten isišifruoja m ar ten m -maistas medus mėsa ,matyt turėjo gera uoslę maistui surasti gal iš tolo galėjo užuosti bičių drevės medų.Taip sėkmingas vyras turėjo daug moterų ir dabar virš 2000 000 palikuonių

   


  Atnaujinta: 2018-04-26 13:30:35

  o beje vardas Martyn irgi su tuo asocijuojasi

   


  Atnaujinta: 2018-06-25 12:03:15

   Juodosios jūros pavadinimas galbut atsirado nuo žemaitiškai tariamo joti dar.(suprask toli juo da juoda.juo- joja da -dar Nes žemaičių vyčiams reikėjo daug dienų kol nujodavo iki pietinės LDK jūros

   


  Atnaujinta: 2018-10-10 17:17:35

  Karčiupis(stotelė prieš Palemonąą) k  ar čia upis ar čia upė Pale mone pagal mane. Klaipėda k laip ėda (kur k laipioja jūros ir ėda žuvį ar kitas jūros gėrybės. 

   


  Atnaujinta: 2018-10-12 13:31:33

  pintų rūbų ,šarvų iš medžio šakelių,karnų,kurie padeda kopiant  bičių drevėn ,kopiant medų.Pirmykštis žmogus norėdamas apsaugoti save nuo bičių įgėlimo ,nusipindavo pirštines,savotišką veido šalmą,aplamai visa apranga ,kad nenusibrozdintų kūno,kojų,rankų odos laipiodamas medžiais ,žinomą indą pinta keleto sluoksniu gal dar sutvirtinta medžio žieve,o vėliau gal sugalvojo aptepti skystu moliu ,kuris sudžiuvęs neleisdavo ištekėti skyščiui ,galimos ivairios variacijos.Tokia apranga bus reikalinga aktoriams kuriantiems pirmykščių žmonių roles filme ar spektaklyje,beje gali būti pritaikomi ar net madingi šiuolaikiniam žmogui.    idėjos autorius Antanas Daračius  lauks jūsų pasiulymų ,kuribiškumo,perspektyvoje galimi stambus užsakymai.Gal mūsų protėviai susikūrė šarvos [š ar vos matuos] o vėliau jau gamino riteriams iš metalo

 • Kita informacija
  Prekės būklė: Nauja
  Buvimo vieta: Telšiai
  Apžiūrėta kartų: 28
 • Prenumeratos
  Kategorija - Sekso prekės
  Požymiai -
21-04-14 18:58