20-04-04 04:50

Europos monetos nuo 1900 iki 1945

  • 11xx0
  • 12xx0
  • 13xx0
  • 14xx0
  • 15xx0
  • 16xx0
  • 17xx0
  • 18xx0
  • 19xx6
  • 20xx0
FN
2020-05-03 15:57
-
6.30 €
AN
2020-04-17 06:53
-
0.22 €
A
Šiandien 08:22
-
0.20 €
A
Šiandien 08:19
-
0.20 €
A
Šiandien 08:19
-
0.20 €
A
Šiandien 08:17
-
0.20 €

20-04-04 04:50