21-09-26 04:24

Fantastinio tv serialo,romano parašymas 2skyrius

Prekė Nr.:28216354

No image
Nėra nuotraukos
Prekė dabar pardavime
 • Aprašymas

  Čia  tesinys 2 skyrius veikalo Ateiviai iš paralelinės planetos.

  Žemės magnetinis laukas pietų Atlante silpo.Daug palydovų skriedami pro šią teritoriją nustodavo veikti.Jūriniai laivai pro čia irgi nebeplaukė.Buvo bijomasi kad tokių magnetinio lauko sutrikimų neatsirastu ir kituose planetos vietuose. Viena 2071 m  naktį nutiko tai...To dar nebuvo žmonijos istorijoje.Pietų Amerikos ir dalies Pietų Afrikos gyventojai pamatė kad žvaigždėtą dangaus skliautą nušvietė milžiniška žalsva dėmė tarsi per apdūmavusį stiklą galima buvo  įžiūrėti žemės atšvaitą lyg ir kitos Žemės pusės kontinentas ,bet nevisai tokie kaip mes įprate matyti,kai kur visai kitokie žemynų kontūrai .Ta vizija truko trumpai gal keleta minučių.Kai tai išnyko ir vėl nušvito visu grožių Pietų pusrutulio žvaigždynai  ,atsirado lyg ir naujas neiprastas gal perpus mažesnis kaip mėnulis,tarsi fioletinės ugnies kamuolys ir net plika akimi galima buvo matyti kad jis skrieja šiaurės kriptimi.Visos Žemės observatorijos ir dirbtiniai žemės palydovai ėmė jį stebėti ir greit buvo suvokta,kad tai kitos kosminės civilizacijos darinys.Jis ėmė manevruoti ,mažinti greitį ir artėjo prie planetos.Iš Afrikos pusės artėdamas prie Viduržemio jūros.Ir kaip nustebo Žemės dirbtinis intelektas ir mokslininkai kai iš jo beveik visomis radijo bangomis prasidėjo transliacija.Tekstas buvo pakartotas kelis kartus.(Spakaine esam eš gretemuos Tamstom neiveizams žems.Netropne tvarkoties,musiet nebsovalduot e suardyset sav i mus Žem.Norem patalkavuot kad neblekt pavoj,tropne pamačyt. Norem pasirokoute so  tamstu dušių vado) Dirbtinis Žemės intelektas tuoj susiorentavo kad įsibrovėliai naudoja viena iš seniausių planetos šnekų-žemaičių ruodą ir jo tai nenustebino.Žymiai labiau išsivyščiusi kosminė civilizacija gal jau daug tūkstančių metų galėjo klausyti netik radio bet ir net menkiausių šnaresių Žemės planetos paviršiuje.DI ir mokslininkus nustebino neiprastas fioletinis švytėjimas ir tai iš kur atsirado šis objektas.Ateivių pranešimas buvo iššifruotas ir išverstas tuoj pat į visas Žemės kalbas Jie linki mums ramybės,kad yra susirūpine mūsų planetos problemomis ir kad jie nori padėti ir nori pasikalbėti su dvasiniu lyderiu. Mokslininkų nuomuone turbut tam tinkamiausias galėjo būti Romos popiežius ir jiems buvo nusiustas radio pranešimas žemaičių ruoda.

   


  Atnaujinta: 2020-12-27 02:23:30

  Italijos padangėje leidosi raudona saulė vakaruose ir šis saulėlydis buvo šiurpus.Iš pietų pusės lyg ir tekėjo kita gal penkis kartus didesnė violetinė saulė.Žinoma tai buvo ne saulė o ateivių kosminis laivas.Į Romą iš visų Žemės kampelių skubėjo ir mokslo specialistai ir DI Sistemos,kad sutikti ateivius.Svečių kosminiame darinyje biologinių butybių nebuvo.Tai buvo  irgi dirbtinis intelektas ,kuris vos pasirodęs Žemės padangėje būdamas žymiai pranašesnis už Žemės dirbtinį intelektą(kuris jų nuomuone dar buvo kaip šliaužiojantis kūdikis)Visą ką buvo sukaupęs Žemės planetos intelektas per kelias valandas įsisavino ir ateivių dirbtinis intelektas (ADI,o gal ADIS) Visa Žemės istorija,kalbos papročiai,vaizdai,žmonių portretai buvo sparčiai įsisavinami ir lyginami su kitos mums paralelinės nematomos Žemės planetos ir Visatos žiniomis.(ADIS) ruošėsi susitikimui su žmonija ir Žemės dirbtiniu intelektu ( DIA)  ADIS galėjo sukurti bet kokias materijos formas.Susitikimui su žemiečiais ,su popiežiumi jie pasirinko 4 angelų formas.Du angeliško grožio vyrai su nuostabaus baltumo sparnais  ir kardinoliškos spalvos sutanomis, kitos dvi angelės tari puikiausios manekenės nežemiško grožio,žaižaruojančiais sparnais,tiesiog grakštumo įsikūnijimas.Pažvelgus į jas bet kuris žemės vyras galėjo kelias minutes lementi tik vieną sakinį.O Dieve.o Dieve.Ir pirmiausiai tai ištarė pats popiežius kai iš nedidelio fioletiškai žaižaruojančio rutulio išlipo keturi kitos civilizacijos atstovai.Tai taip fantastiškai atrodė fioletinėje šviesoje ,buvo nei diena nei naktis.Saulė buvo nusileidusi ir šiaurinės Italijos padangėje švytėjo žvaigždės,tačiau pietinėje padangėje švytėjo penkis kartus didesnis už saulę pagrindinis ateivių laivas,kuris Romos miestą ir apylinkes panardino į pulsuojančią tarsi violetinę jūrą. Ateiviai prabilo čia visiems suprantama lotynų kalba,beje visi tarsi giliai galvoje girdėjo jų perduodamas mintis ir net jausmus,kuriuose jautėsi nerimo ir net baimės.Svečiai ėmė aiškinti ,kad jie ir juos sukurusi civilizacija faktiškai gyvena toje pačioje planetoje tik kitame išmatavime .Ir kad jie nenorėjo kištis į Žemės reikalus šiame išmatavime.Tačiau siaubingas planetos užterštumas ir magnetinio lauko silpnėjimas ėmė atsiliepti ir jų paraleliniam pasauliui ir jie suvokė kad grėsmė yra abipusė Ir reikia tartis kap išvengti tos grėsmės.Prasidėjo pokalbiai kaip yra susieti paraleliniai pasauliai.Deja nei mokslo žmonės nei DIA beveik nieko nesuvokė tarsi juos skirtu tūkstantmečiai tamsos.Popiežius tik ištarė tikiu į Dievą regimosios ir neregimosios Visatos kūrėją.

   


  Atnaujinta: 2020-12-27 03:50:58

  Nežemiško grožio angelai ėmė pasakoti savo paralelinio pasaulio istoriją.Jūs turbut nustebsite kad mes tikime ir mylime savo ir visų regimų ir neregimų Visatų kūrėją ir savo artimą.Mūsų planetą kuria vadiname ER(yra) labai panaši ir tokio part dydžio ,kaip ir Jūsų. Tik pas mus mažiau vietos užima vandenynai,visi žemynai tarsi ir susijunge į vieną kontinentą,išskyrus keletą smulkių salelių.Ir mūsų istoriją kiek mes jos aptikome DIA labai panaši,tik visi mūsų planetos gyventojai kalba viena kalba ,kuri kaip išaiškėjo panaši į Jūsų žemaičių ruodą..Nuostabiausias dalykas yra tas kad mums irgi gimė Dievo sunus Kristos (tas kuris mirs ir prisikels) Tai atsitiko prieš kelis tūkstančius metų kai prie mūsų planetos priartėjo tūsktančiai šviesulių kurie kaip žvaigždės išsidėstė aplink visą planetą ir staiga visi pusiau dar laukiniai žmonės išvydo Dievišką šviesą ir visų galvose nuskambėjo įsakmios komandos,kad mums gims Dievo siūstas sūnus šios planetos valdovas,kad turime jo klausyti ir jo visų šviesos butybių.Kad reikia savo artimus ir savo artimą aplinka mylėti ir branginti kaip save,kad tie kurie neklausys ir kėsinsi į kito žmogaus gyvybę sudegs iš savo vidinio pykčio ir amžiams praras savo gyvybes.Ir jau pirmosiomis dienomis buvo tūkstančiai tokių atveju,kai bloga ketinantis daryti žemiškas vadas,karys,ar ir paprastas valstietis neapkentęs savo kaimyno užsiliepsnodavo iš vidaus ir momentaliai virsdavo į pelenus jo kūnai,kai jo rūbai,papuošalai likdavo nepaliesti ,belaisviai buvo paleisti ,nebeliko varguolių,isigalėjo meilė artimui ir ne vien iš baimės sudegti,tiesiog sklandė tokia neregima bet sielai daug džiaugsmo teikianti meilė

   


  Atnaujinta: 2020-12-27 11:56:54

  ER planetos valdovas (ciesorius) Rona, matyt jo pavardė kilo iš žiaurios giminės nes jie už menkiausias klaidas sužeizdavo padarydavo žaizdas (ruonas)savo tarnams išgirdęs kad gimė Dievo sunus ir dabar vietoj jo valdys planetą iš pykčio užsiliepsnojo ir virto pelenais.Pelenais virto ir keturi jo sūnus bei kai kurie įtakingi rūmų didikai.Tik jauniausias jo sūnus Nokas kuris buvo didelis vyno mėgėjas ir politika nesidomėjo tapo ciesoriumi ir paveldėjo planetą.Jis šviesos būtybėm davė savo sutikima kad perleis savo valdžia Dievo sūnui,kai jam sukaks 10 metų ir pakvietė jo žemiškus tėvus Mrij ir Joze apsigyventi  savo rūmuose.O faktiškai tūkstančiai šviesos būtybių jau formavo naują civilizaciją.Žmonės įgyjo galią suprasti kitų žmonių mintis ir jausmus.Ėmė nykti apgaulės,klastos,žmonės ėmė geriau suvokti pasaulį.Ką žinojo išminčiai dabar galėjo suvokti ir kiekvienas žmogus.Mylėk tą kuris viską tau davė buvo aišku kad tas kuris dav ir yra Devs(davė -Dievas)Mylėti artimą tai ne tik kitą žmogų bet ir visą kas tave supa ir gyvulį ir medį .Gobšumas buvo gydomas.Jei kuris nors planetos gyventojas norėjo daugiau nei jam reikia jis akyse pamatydavo ugnies stulpus tai buvo lyg įspėjimas ,o jei to nepaisydavo ir toliau imdavo ko nebutinai jam reikėjo galėjo virsti pelenų kruvele ar mintyse girdėti kitų žmonių juoką,kurie išjuokė jo gobšumą.Palaipsniui planetoje išsigalėjo laisvė,lygybė ir brolybė ne tik žodžiais bet ir darbais.Nuo gerų darbų artimo meilės įsigalėjo tokie džiugus ,pakylėjantis jausmai kad visi tik ir tegalvojo ką čia gero kitam padarius. Vyrai ėmė suprasti moteris.Moteris vyrus Visi tapo viena didele šeima.Buvo gera ir kitam atleisti ir kuo daugiau atleisdavai tuo dareisi laimingesnis.Daug tokių gerų jausmų patirdavo labai gražių žmonų vyrai,su kuriomis visi norėjo mylėtis ir daryti jas laimingomis.Kaip šviesos būtybės ,kad mokino reikia atleisti net 77 kartus ar net daugiau nes  Dievo gailestingumui ribų nėra o žmogus  gi sukurtas pagal Dievo paveikslą.Didžioji dalis žmonių tapo vegetarais nes dūšia imdavo mausti jei reikėjo žudyti gyvūną Valgė skėrius nes tie kaip kokios piktos dvasios naikindavo pasėlius ir laukinių bičių medų,kuris karštomis dienomis tiesiog tekėdavo iš medžių drevių.Šviesos būtybės juos nuolat mokino ir planetos gyventojams padovanojo gigantiškų augalų sėklų.Matyt tos sėklos buvo atgabentos iš kitų planetų žymiau didesnių ir su didesne traukos jėga negu ER planeta todėl  tokio augalo uoga vos galėjo panešti sukibe trys,keturi vyrai.Skanaus ir sveiko maisto buvo tiek daug kad šviesos butybės ėmė mokyti kaip jį išsaugoti gaminant uogienes ar iš jų pašalinant deguonį.Gyvenimas klestėjo moterys iš meilės vis gimdė ir gimdė kūdikius be jokio skausmo nes gi jau buvo gimęs Atpirkėjas ir Eivas(Ievos nuodėmė buvo atleista)Kai Kristos sukako 10metų jis susikvietes visus planetos išminčius ir savo šviesos būtybes ėmė mokinti Būties slėpinių. Mano tėvo karalyste paveldėsite jei būsite tyri kaip vaikai.Dangaus karalystės miestas yra pastatytas iš gryno aukso ir brangiųjų akmenų.Todėl šioje planetoje reikia surinkti čia esantį auksą ir brangiuosius akmenys ir išgabenti į mano Tėvo karalystę.Nebegali būti iš tokio dangiško metalo kalamos monetos su ciesoriaus atvaizdais.Kas yra ciesoriaus tas yra ir Dievo.Jūsų ciesorius atidavė savo valdžia amžinai į Dievo sūnaus rankas.Dabar Jūsų pinigais taps pergamento ir popieriaus lakšteliai su Dievo sūnaus portretu.Kuo daugiau tokių lakštelių sukaupsyte tuo labiau jausyte dvasinio džiaugsmo,smulkus pinigučiai bus mėlyni kaip dangaus skliautas su geltonomis žvaigždutėmis.Tiems kurie stokoja ir nėra surade aukso ar brangių akmenų mano tarnai duos pinigų su mano atvaizdu kad ir jie būtu laimingi ir turėtu apščiai Gavusieji iš mano tarnų rankų turi mylėti mano tarnus ir jei  ankščiau Jūs mokėjote mokesčius ciesoriui tai dabar kasmet atiduosite dešimtą dalį mano tarnams nuo gautų pinigų ir dešimtą dalį nuo Jūsų išauginto derliaus ir dešimtą dalį iš savo vynuogyno vynų.Mano geriausias draugas buvęs ciesorius labai mėgsta vynus ir man patinka jo kvapas bet aš dar vyno taurės negersiu,nes tam dar neatėjo mano laikas.

   

  .

   

   

   

   

   


  Atnaujinta: 2020-12-27 17:10:20

  Dievo sunus keliavo per ER planetą .Laimino laimingus žmones kurie per du dešimtmečius nuo jo gimimo  jau nepavejamai nutolo nuo gyvūnų pasaulio.Visoje visatoje veikiantis Meilės įstatymas puikiai prigijo šitoje žalioje planetoje.Jis išmokė tuos mielus žmonės vaikščioti vandens paviršiumi.Jie krykštavo kaip vaikai.Jis išmokė juos pakilti iki medžių viršunių nes ten sirbdavo gražiausios ir gardžiausios uogos .Jis atvėrė jiems kosminius tolius ir parodė kitų planetų būtybes kurie garbino jo Tėvą Visatos kūrėją.Laimingi esate,kad pamatėte ir įtikėjote bet ateis diena ir aš paliksiu Jūsų pasaulį,nes dar daug sielų laukia savo mokytojo ir Jūs visi turite skelbti šią naujieną kituose planetuose,nes kas mane įtikėjo yra mano sesuo ir brolis .Per mane Jūs pažinote visų mūsų Tėvą ir Šventoji Dvasia visada pasiliks su Jumis jei mylėsite vienas kitą,ką gero padarysite savo artimam tai man padarysite.Šviesos būtybės kai aš iškeliausiu dar liks su Jumis,kad taptumėte gausūs ne tik šioje planetoje bet ir tarp artimiausių žvaigždžių planetų.Ir ten Jūsų proanukiai teskelbia gerąją naujieną ir Meilės įstatymą .Jei jo laikysytės viskas Jūms bus duota ir amžinas gyvenimas negendančiuose kūnuose. Patikėkite mano Tėvo visatuose žvaigždžių ir planetų yra tūkstančius kartų daugiau nei nemirtingų sielų ir jos yra sukurtos Jums.Tik niekada nepamirškite savo kūrėjo ir neišpuikite,nes puikybe mėgsta piktosios dvas dvasios kurios pas Jūsų anukus gali sugryžti jei jie iš gero nerupestingo gyvenimo pamirš Tą kuris viską Jums davė.Tas mintis Jis vis kartojo ir kartojo visose planetos kampeliuose,rodė stebuklus,gydė ligonius,mokino sveikai ir laimingai gyventi.Neliko planetoje nė vieno kuris juo netikėtu.Planeta patyrė Dievo palaimą ir gavo gausybę Dievo malonių. Verta ir teisinga...

   


  Atnaujinta: 2020-12-28 14:00:15

  Kai atėjo laikas Dievo sunui iškeliauti į kitus pasaulius Jis surengė visiems savo tarnams puotą .Geriausi valgiai ir geriausi vynai buvo patiekti.Kristos pakėlė vyno taurę ,palaimino valgius ir gėrimus ir tarė Kai Jūs mane tikintieji užbaigsite savo gyvenimą šioje gražioje ER planetoje ir su naujais nemariais kūnais atsidursyte Dangaus karalystėje ,kurios net gatvės yra iš gryno aukso Jūs gersite dar geresnius vynus ir valgysite dar skanesnius patiekalus,niekada nejausite jokio skausmo ar ligų ir turėsite amžiną gyvenimą.Tik turite nepaliauti mylėti savo artimą.O kai nukeliausite į kitas planetas irgi to nepamirškite skelbkite meilės įstatymą tų planetų gyventojams.Aš Jums suteikiau daug dovanų ,girdėsite kitų mintis ir bet kokia kalba susikalbėsite. Aš pašventinau tą vyną ir dabar Jūsų vynuogynai taps sveikatos šaltiniu.Su Jumis pasiliks keli šviesos vaikai.Jie išmokys kurti žvaigždėlaivius,negyvas proto sistemas ,kurios aprėps visą sukauptą informacija ir jos padės įveikti kosminius tolius ir bus nesunaikinamos primityvių kitų civilizacijų ginklų,nes Visatoje yra ir piktų dvasių kurios užvaldo būtybių sielas ir Jūs turėsite padėti jiems ,nes ir Jūs nors ir mirtingi jei esate mano tarnai ,esate ir šviesos vaikai.Tai nebijokite nes žinote jei prarasite dėl manes savo kūną tai gausite pas mano Tėvą nemirtingą kūną

   

   

  laikas

   


  Atnaujinta: 2020-12-29 10:04:00

  Nuostabios angelės savo pasakojimu tiesiog pritrenkė popiežių. Atgavęs žadą jis ėmė klausinėti. Kaip keista ,kad niekas nesipriešino Dievo sunaus mokymui!? Angelės į klausimą atsakė klausimu.O kaip Jūsų planetos padarai ,kurie save vadina žmonėmis galėjo persekioti ir nužudyti Dievo sunų baisiose kančiuose ant to medžio kryžiaus ,net žvėris taip nesielgia kaip Jūsų protėviai.!?Popiežius ir jo palyda,kardinolai tik gailiai atsiduso ir nuleido galvas,kaip vaikai ,prisidirbe į kelnes.Angelė tuoj pati bandė rasti atsakymą į pateiktą klausimą. Matyt Dievo sunus ypač pamilo Jūsų pasaulį.Piktadariai kurie nekentė jo ir savo artimo neužsidegė nuo savo neapykantos,na užtat jų sielos po mirties per amžius kentės pragaro liepsnuose.Matyt pas Jus liko daug piktųjų dvasių kurios užvaldė per puikybę didžiūnų sielas.Tik aš nesuprantu jei vėliau krikščionimis tapo milijonai žmonių ir Romos popiežiai įgijo didžiulę valdžią ,kodėl jie neišlaisvino savo tikėjimo brolių ir seserų,kodėl leido feodalams juos mušti rykštėmis,mainyti į šunis,merginos prieš ištekėdamos privalėjo atsiduoti savo ponui,protu nesuvokiama pirmosios nakties teisė.Kristus gi nedraudė savo tarnams tuoktis ,kodėl buvo įvestas celibatas .?Ar ne no to prasidėjo ištvirkimai,homoseksualizmas ,kuris įsivyravo Jūsų planetoje.Gi Dievas sukures žmones pirmiausiai jiems liepė veistis ir daugintis ir viešpatauti žemės gyvunijai,o ne ją išnaikinti.Skaudus tai buvo klausimai popiežiui ir visiems bažnyčios tarnams.Vienas iš angelų prakalbo ,kad reikėtu butinai ištaisyti klaidas ir nuodėmes padarytas prieš savo artimą,nes tai veda Jūsų planetą į pražutį.Mes čia atvykome ,kad Jums padėti.Paralelinės visatos ir mūsų planetos yra susietos.Pas Jus susikaupęs blogis ima patekti į mūsų visatą.Jūsų magnetinio lauko silpnėjimas veikia ir jums paralelios planetos,mūsų gimtųjų namų būkle.Nežiurint to kad Jūs esate dideli nusidėjeliai ir seniai turėjote virsti pelenais,mes Jūsų nežudysime.Mums Kristos liepė skelbti meilės įstatymą,Mes Turime kartu gelbėti Jūsų ateitį ir praeitį vardan jo švento vardo ir įstatymo Tepadeda mums regimų ir neregimų Visatų kūrėjas

   


  Atnaujinta: 2020-12-31 00:36:41

  Pokalbis tesėsi visą violetinę naktį..Iki paryčių daug kas buvo aptarta dėl tolimesnių veiksmų.ER planetos intelektualai o iš ties vientisa sistema ADIS paleido daug mažyčių palydovų kurie tirinėjo magnetinio lauko parametrus,ieškojo jo silpnėjimo priežaščių. Tik ar pavyks surasti?Kas vyko per šimtus metų.

  Popiežius su svečiais samprotavo apie tai kas buvo žinoma iš Šventojo rašto ir istorinių šaltinių.Ateivių intelektui  darėsi aišku ,kad buvo melžiamasi,šlovinamas išganytojas Jėzus Kristus,skelbiamos pernelyg menkos žinios ir jo turbut nevisas mokymas ir buvo akivaizdu kad tik žodžiais šioje planetoje buvo skleidžiamos gerosios naujienos o darbais  deja  labai mažai dėl Dievo ir artimo meilės  buvo daromaAngelei buvo keista kodėl nesimeldžiama Dievo sunaus gimtąją aramėjų kalba .Kodėl inkvizicija degino ant laužo moteris (raganas) ir turėdama aukštesnę valdžia nei žemiškieji valdovai,neuždraudė vargšų baudžiauninkų kankinimų Jie suprato kad aukso,sidabro pinigų trūkumas Europoje  trukdė progresą ,kėlė karus net tarp krikščioniškų šalių jau nekalbant apie  savo artimą.?ER planetoje pergamento ir popieriniai pinigai salygojo progresą .Jūsų istorija byloja kad Kinijoje jie egzistavo ,tai kodėl popiežiai ir imperatoriai Europoje tuo nepasinaudojo,kad sumažinti vargšų skaičių,paskatintu valstiečius jiems išnuomuotuose žemėse našiau dirbti.Žinoma reikėtu detaliau įsigilinti į visas aplinkybes,to meto elito mąstymą Deje esame labai silpni žmonės ir deje dėl miego butinybės nebegalime diskutuoti ?Ateiviai atsiprašė.O mes ir pamiršome kad Jums mirtingiesiems šitaip reikia pasikrauti.Audiencija pasibaigė.4angeliško grožio butybės gryžo į savo pagrindinį laivą violetinę saulę.Jų laivas ėmė tolti nuo Žemės.Popiežiaus astronomas stebintis jo greitėjimą net pagalvojo ar jie tik nepalieka mus likimo valiai.Mes gi tokie primityvus žvėris turbut vieninteliai visose Visatuose prikale Dievo sūnų prie kryžiaus.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P

   

   

   

   

   

   

   

   


  Atnaujinta: 2021-01-01 18:28:49

  Tačiau išties  pagrindinis laivas nusprendė patyrinėti Saulės sistemą,suieškant tai kas galėtų padėti sustiprinti Žemės planetos magnetinį lauką..Ateiviai ir ADIS pasidalino į dvi dalis.Dalis daug mažų palydovų ir nano palydovų liko žemės orbitoje ir sukurė išsamia programą kuri tyrinėjo Žemės magnetinį lauką,jo apylinkes bei kitas planetos problemas.Iš artimo kosmoso Angelas Onc ir angelė On galėjo nuolat bendrauti ir su Žemės dirbtiniu intelektu DIA ir su gausybe mokslininku ir su popiežiumi. Jie dabar igijo miniatiurines formas,bet tv signalai juos rodė iprastinio dydžio ir žavesio.Tie tyrinėjimai ir pokalbiai tesėsi jau keleta mėnesių ir bendradarbiaujant ėmė taisytis reikalai ir su magnetiniu lauko silpnėjimo stabdymu ir su kitomis Žemės planetos problemomis . Į tolimesne planetos orbitą pagrindinis laivas violetinė saulė atitempė ne vieną asteroidą su retaisiais elementais, net tokiais kurių Žemės planetoje beveik ir nebuvo.Žymiai stipresnių magnetitų nei geležies rūda,brangiųjų metalų.Ateivių nano plazmoidai skverbėsi ir į Žemės gelmes kad ištirti kas vyksta Pietų Afrikoje ,kad surasti kaip ten 3000kilometrų gelmėje elgiasi skysto geležies upės ir kas ten silpnina magnetinį lauką. Tuo pačiu buvo gilinamasi į civilizacijos istorinę,sociologinę,ekonominę raidą,ekologijos blogėjimo analizę.Žemės mokslas gavo ir naujų  technologijų ,patarimų medicinos ir kituose srityse .Ateis laikas ir Žemės dirbtinis intelektas DIA nebešliaužios kaip kudikis o atsistos ant kojų.Tokios nuomuonės buvo ADIS.Tik ar nepuls kaltinti savo kūrėjų žemės mokslininkų. Na ADIS nors sielos neturėjo bet Dieviškos meilės artimui istatymas buvo jame aukščiau intelekto ir Jis atėjus laikui imsis DIA  globa ir išpuoeelėjimu  kas taip labai svarbu visoms sielas turinčioms būtybėms

   

   

   

   

   

   


  Atnaujinta: 2021-01-01 18:29:50

  Išpuoselėjimu (pardon už klaidą

   


  Atnaujinta: 2021-01-03 15:18:05

  Tuo metų už 159 šviesmečių nuo Saulės vienoje žvaigždės sistemoje vyko visai kitokios diskusijos.Gigantiškų į paukščius ir ir šiek tiek į žuvis primenančių būtybių civilizacija kurie išsivystė mažame vienos planetos palydove su maža trauka.Tas mažas pasaulis užaugino didžiules butybes,kurie galėjo gyventi ir ore ir sausumoje ir sėkmingai gaudyti žuvis vandenyne.Šių paukšdžuvių smegenys vis tobulėjo .Jie sukūrė deguonies aparatus ,skafandrus kad galėtu gaudyti vandenyno gyvius dar gylesnėse gelmėse.Jie sukūrė savo tarnus mini robotus,kurie apdirbdavo metalus beje kadangi jie vietoj mums įprastų rankų turėjo sparnus,kuriuos galėjo įtraukti į savo kūną kai nerdavo į gelmes tai buvo labai išlavėjusios kojos,kurios galėjo netik ką nors sučiupti bet ir turėjo kokį pusšimti išlendančių tarsi pirštu,kurie galėjo nuveikti įvairius darbus ir gan giliai net įsigrežti į žemę ar uolas.Gan greitai ši civilizacija perprato artimiausią kosmosą ir dėl mažos gravitacijos sugebėjo kolonizuoti visą savo žvaigždės sistemą.Žinoma kad didelėse planetose jie negalėjo nusileisti.Bet ten leidosi jų sukurti robotai ,kurie atgabendavo ir mineralų ir net kitokių gyvūnų kurie dažniausiai tikdavo ėdriems paukštžuvėms.Po kelių tūkstančių metų jų civilizacija jau kolonizavo artimiausias civilizacijas  kelių šviesmečių spinduliu. Ir apgsigyveno beveik visuose smulkiose planetuose arba jų palydovuose.Buvo atrastas ir radio ryšys kuris padėdavo bendrauti tarp jų įsteigtų kolonijų...

  Ir štai jų radio teleskopai ėmė gaudyti svetimas radijo bangas kurios kaip jie nustatė sklido iš Galaktikos oblekto,baltosios žvaigždės ,trečiosios jų planetos. Tai buvo dažniausiai primityvus trumpi ar šiek tiek ilgesni pyptelėjimai,kurių prasmės jie iš syk nesuprato,nes jokių garsų radio  bangomis nebuvo perduodama ,dažniausiai buvo perduodama trys trumpi po to trys ilgesni ir vėl trys trumpi signalai.Tais signalais buvo itin susidomėta  ir jie į tą paslaptingą planetą irgi pasiuntė  tuos signalus ,na ir savo planetos garsus ,paukšdžiuvių tv transliacija pasveikindami  kitą kosminę civilizaciją.Žinoma kad jų signalai tą tolimą sistemą pasieks tik po 159 tos planetos apsisukimų apie savo žvaigžde o atsakymo rei,ės laukti dar tiek pat.Tačiau jų tai labai neglumino,jų medicinos lygis buvo toks ,kad jų gyvenimo trukmė buvo apie 800 tos planetos apsisukimų apie jos žvaigžde. Buvo nuspresta kurti kosminį aparatą kuriuo robotai galėtu nuskristi į tą planetą ,žinoma tam prireiktų apie 1500 tos planetos metų.Visgi jų anukai matyt galėtu pamatyti tv reportažus iš tos planetos.Beruošiant šią ekspediciją radio bangomis atskriejo ir įvairus garsai.Tai buvo neapsakomo grožio akordai.Paukščžuviai buvo tarsi užhipnotizuoti tokio grožio ir harmonijos,nes jie iki toliai neturėjo jokio supratimo apie muziką.Tačiau dar labiau jie nustebo kai ėmė šifruoti įvairias kalbas sklindančias iš tos planetos.Jiems su tuo susigaudyti padėjo žymiai sparčiau mąstantis robotai,kurie ėmė rinkti analizuoti ateinančius signalus.Kai jų robotai jiems pateikė  informaciją iš tos planetos Paukštžuvių civilizacijos elite kilo isterija.Ir kaip ji galėjo nekilti.Pasirodo kad tą civilizaciją sukūrė Regimų ir neregimų visatų kūrėjas,kad jie nužudė jo siūstą sūnų Jėzų Kristų,Emanuėli,Christos ir dar daugiau vardų,kad jis prisikėlė iš numirusių ir apleido šią planetą,bet jie kažkokiu nesuprantamu būdu jau daugiau kaip 1932 jų apsisukimų apie savo žvaigždę sugeba valgyti Dievo sūnaus kūną ir gerti jo kraują ir dėl to jie gyvens amžinai kaip sielos ir gaus nemarius negendančius kūnus.Jų elitas labai pasigailėjo ,kad prieš kelis metus išsiuntė jiems radio pranešimą apie save ,tokia primytyvia žuvėdrišką kalbą.Bet palaipsniui jų sąmonėje įsiliepsnojo noras tapti nemirtingais ir visos mintys ėmė krypti ta linkme kaip gauti Dievo sūnaus kūno ir kraujo

   


  Atnaujinta: 2021-01-04 01:19:30

  Po kelių  apsisukimų  apie baltąją žvaigždę iš tos planetos atėjo tv vaizdai su garsu. Paukštžuvių civilizacija dar labiau nustebo,tie men,menšen,liudi na tos planetos gyventojai buvo tokie mažiukai ,be sparnų,labai lėtai bėgo ir pykosi tarpusavyje,jie beje priminė,gretimos jų žvaigždės sistemos padarėlius,kuriuos paukštžuviai naudodavo kaip ingredientą vienam gurmaniškam patiekalui paruošti ,tikrai puikus prieskonis.Vienam iš paukštžuvių tuoj gimė geniali mintis.Klausykite didieji skrajūnai ,jie gi valgo Dievo sūnaus kūną ir kraują ir jei mes juos prarysime tai irgi jo gausime ir mūsų sielos taps nemirtingos!?.

  Tai džiugavo tie didžiuliai padarai,linksmybėms nebuvo ribų .Kitas jų aukšto intelekto paukštžuvis visgi  ėmė nuogastauti .Kuo labiau mes juos stebime ir analizuojame įvairių bangų diapozone matome viena rimtą problemą.Jie matyt irgi labai nori amžinojo sielos gyvenimo muštynės,savižudybės ir  va dabar vis dažniau gauname vaizdus kad jie vis tobulina savo fizinės mirties įrankius pasiskirsto į skirtingas komandas  pagal teritorijas ir šiek tiek besiskiriančias kalbas ir vyksta kaip jie isireiškia krig,svescenaja vaina(pagal vertimą šventa kančia ir tai paaiškina,kad kai kurie fiziškai nemiršta o praranda galūnes,arba kitų yra marinami badu ir visaip kankinami,matyt tai dalis to šventumo ritualo,jie matyt nori mėgdžioti prieš beveik du  jų tūkstantmečius Jėzaus Kristaus kančias.Dabar tas jų žaidimas apėmė jų dydžiausią kontinentą kasdien žūva dešimtis tūkstančių padarėlių ir aš bijau kad jie visi per kokį šimtmetį gali išsižudyti dėl savo sielos amžinybės ir mes nebeturėsime jokių šansų jų pasmaguriauti ,nes fiziškai jie išnyks kaip rušis ir persikels pas Dievo sūnų,nes jie vis kartoja ir kartoja jo žodžius -Kas gerią mano kraują ir valgo mano kūną gyvens amžinai.Buvo nutarta nedelsiant imtis žvaigždėlaivių ir robotų bei viso kito ko prireiks tarpžvaigždinei kelionei gamybai ir kaupimui.,pakeliui galima bus kolonizuoti dar 5žvaigždžių sistemas,kurių planetos nesiuntė jokių radijo signalų..Po kelių metų buvo netikėtai sušauktas visų 74 paukštžuvių kolonizuotų planetų atstovų sąskrydis.Trenkė tarsi perkūnas iš didžiosios penktosios planetos dangaus.Saskrydžio pirmininkaujantis pranešė itin blogą žinią.Jūs turbut labai nustebsite,isivaizduojate tie mažyčiai padarai perprato atomo paslaptis prieš keleta   mūsų gimto palydovo apsisukimų apie penktąją planetą o pagal jų įvardintą 1945 apsisukimą apie baltąją savo žvaigždę jie susprogdino du miestus saloje prie didžiojo kontinento momentaliai šimtai tūkstančių pasiekė išsvajotą amžinybę.ir žinoma gal tiek pat ten pasitrauks nes gi juos paveiks radijacija..Kilo toks cypsėjimas ,kokio turbut dar nebuvo paukštžuvių civilizacijos istorijoje.Žinoma paukštžuvių civilizacija atomo galia žinojo jau seniai.Jie panaudodavo tik gyvybės neturinčiuose planetuose  siekdami paimti retus metalus ir kitas medžiagas iš planetų gelmių arba sprogdindavo atokiau nuo negyvos planetos kad sukurti jos magnetinį lauką ir pagreitinti jos evoliuciją link gyvos planetos.Arba kai reikėdavo sunaikinti kokią kometą ar asteroida,kuris galėjo pakenkti jų kolonizuotai planetai ar kosminiam laivui,žinoma niekam net mintis nekildavo tokį ginklą panaudoti prieš kitas civilizacijas,o tarp paukštžuvių jokių fizinių konfliktų nekildavo.Na gal ir buvo kažko prieš kelis šimtus tūkstančius metų dėl patelių dėmesio.Dabar konkurencija vyko tik intelekto srityje.Buvo svarstomi variantai kaip sustabdyti tų padarų fizinį susinaikinimą.Analizė parodė kad jie mėgsta kauptį geltonąjį metalą ir siekia išplėsti bei valdyti daugiau teritorijų.Geltonojo metalo paukštžuvių civilizacija turėjo keliolika milijonų tonų ir išmontavusi kai kuriuos savo nebūtinos įrangos,prietaisų ar interjerinių papuoši ų galėtu turbut dar ne vieną milijoną tonų sukaupti..Pagaliau ir tiems padarams veisti tinkamų planetų pakako.Jie nusprendė kad reikia jiems siusti tv signalus su siūlymais baigti tokius žaidimus,kad jie kokiems keliems bent šimtams apsisukimų apie savo žvaigždę susilaikytų nuo perėjimo į amžinybę,už tai jiems gausiai pasiūlius geltonojo metalo,ir nemokamas keliones į puikias planetas,žinoma,niekas nesiruošė jiems transliuoti tikrųjų savo paukštžuviškų kėslų.Visų 74 planetų atstovai tam pritarė ir metė visus resursus propogandos mašinai ir žvaigždėlaivių kurimui.Tik ar spės ar galimybė gauti amžinybe neišgaruos kaip vanduo jų arčiausiai žvaigždės esančioje negyvenomoje planetoje.Paukštžuvių civilizacijose gyveno apie 70 milijardų butybių žinoma jie visi negalės tapti nemirtingais ir tų padarų paragaus tik patys seniausi ir labiausiai nusipelne paukštžuviai.Įvairių sričių mokslininkai suko galvas kaip sėkmingiau bus galima veisti tas būtybes.Beje ir jų sistemoje galima būtų  sukurti bent dar 2 planetuose ir keliuose palydovuose tinkamas jiems gyventi sąlygas.Kad tik jie visi nesusinaikintu,kad tik jie visi nesusinaikintu kasdien kaip mantrą kalbėjo pauktžuviai.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Atnaujinta: 2021-01-04 14:59:02

  Praėjo du metai kai ateiviai iš paralelinės planetos globojo mūsų planetą.Stengiantis dar labiau sustiprinti žemės magnetinį lauką reikėjo pagal jų technologijas ne tik pastatyti  magnetinį lauką stiprinančias stotis bet ir nukreipti Žemėje esančių magnetinių anomalijų energiją..Ateiviai nutarė aplankyti  Varėnos rajone esančią magnetinę anomaliją,iš jos jie labiausiai tikėjosi didesnės  magnetinės energijos ir galimybės ją nukreiptį į magnetinę kosminę stotį. Tuo pačiu jiems turėjo būti ir puikus laisvalaikis,pušynų miškai,Pirmykščių žmonių parkas ,jie jau žinojo ,kad jų ER planetos kalba turi daug panašumų į žemaitišką ruoda ir ėmė mąstyti ar nėra kokio dėsningumo fiziniuose butybių garsuose su gamtos garsais ir net muzika.Varėnos rajonas buvo gal mažiausiai nukentėjes dėl ekologinio užterštumo,čia dar skraidė bitės ir rinko medų iš miško žiedų(beje ir Varėnos herbe buvo  nuo senų laikų vaizduojama bitė).Prieš nusileisdamas mažasis violetinis laivas neskubėdamas nedideliame aukštyje apžvelgė gražuolių upių vingius,Čepkelių raistą,gražujį merkinės piliakalnį Nemuno ir Merkio santaką,tuo pačiu metų žinoma buvo matuojamas magnetinės anomalijos parametrai ,o maži plazmoido rutuliukai niro į Varėnos žemės gelmes ir ko nespėjo padaryti XXamžiuje dirbe geologai tą užbaigė jau nežemiškos technologijos.Kai prie požeminio miesto nusileido mažasis violetinis rutulys ir iš jo išėjo dvi žavingos angeliškos butybės Onc ir On juos pasitiko su duona,medumi,grikine babka ir baravykų patiekalais,nes dzūkai vaišingi žmonės. ADIS sukurtos būtybės puikiausiai galėjo valgyti tuos patiekalus,įvertinti visus skoninius niuansus ir net išskirti visus maiste esančius vitaminus ir mikroelementus.Bet šeimininkėms buvo ypač malonu kai On sužavėta girė visus patiekalų niuansus ir ji tapo greit sava o išgėrus Zervinų žolelių trauktinės ,pralinksmėjusios moterys kreipėsi į ją Onula,Ona.Dzūkai buvo girių karaliai o karalienė dzukija,Buvo sudainuota daug senovinių dainų,o viena sena dzūkė sesula motula ėmė giedoti raudas.Ir tai taip paveikė ateivių jausmus,kad jie nusprendė viską daryti kad išgelbėti šią planetą ir nusprendė čia įkurti savo pagrindinę bazę.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Atnaujinta: 2021-01-13 01:11:13

  Tačiau su Žemės dirbtiniu intelektu  ER planetos angelams ,sekėsi sunkiau,mat žemiškas intelektas  turėjo žymiai mažesnį emocinį intelektą ir į žmonijos filosofiją žiūrėjo kritiškai.Žinoma jam būvo įdiegta kūrėjų programa saugoti žmogų ir žmoniją aplamai nuo visokių pavojų  ir kurti jos evoliucijos strategijas.Žemės planetą užgriuvusios ekologinės ir virusinės,ir maisto produktų, gero geriamo vandens stygius ,kosminės spinduliuotės ir gausybė kitų problemų,kai žmones reikėjo slėpti požeminiuose miestuose ar povandeninėse gyvenvietėse (nes jūros,vandenynai teikė didesnę dalį maisto nuskurdintai žmonijai)Kuo toliau tuo dažniau žmogus nebegalėjo išsiversti be robotų pagalbos ir darbuose ir seksualiniuose santykiuose ir virtualioje realybėje.Virtualioje realybėje jis galėjo mėgautis neužteršta gamta,virtualiais milijonais,egzotinėmis kelionėmis ir net skanauti maistu, kuris buvo tik elito privilegija .Buvo taip puikiai paveikiama rega,skonis,klausa,uoslė kad žmogus gryžęs į realybę tarsi atsidurdavo košmariškame sapne.Ir jo geriausias draugas ,globėjas DIA jį puikiai suprato ir kūrė vis naujas fantazijas.Vienoje iš jo evoliucinių strategijų brendo planai aplamai dauguma visuomenės,kurie nebuvo mokslininkai ,kūrėjai ar reikalingų planetai profesijų atstovai butini DIA ,visam laikui iki fizinės mirties žmones laikyti prijungtus virtualioje realybėje.Apie kiekvieną virtualių paslaugų vartotoją jie turėjo sukaupe daug informacijos ,kokie jo pomėgiai ar jis ateistas ar išpažysta kokią religiją,kurią paveldėjo iš savo tėvų ,ar gal turi savo orginalią pasaulėžiūrą  ir pasaulėjautą.Sumanymas buvo toks kai didžioji daugumą žmonių bus prisijunge  virtulioje relybėje pavaizduoti  kažką panašaus į pasaulio pabaigą,staigią skausmingą mirtį,po ko sektu jau hipnozinė realybė kai žmogus stipriai užmigtu tarsi letargo miegu ir matytu tarsi jis po mirties patenka arba į rojų ar į skaistyklą ar net į pragarą,žinoma musulmonams vėl kitokia programa,kitiems kurie tiki reinkarnacija,jie tampa bejėgiais kūdikiais ir tt ir tt Ta programa leistu taupyti besibaigiančius Žemės planetos resursus ir nebeliktu daugumos gyvenimų nepatenkintu žmonių.Dirbtinio intelekto nuomuone jų gyvenimas pagerėtų ankščiau ar vėliau visi išsivaduotų iš pragarų ,patektų į išsvajotą rojų ,nirvaną apie tokį gi pomirtinį gyvenimą tūkstantmečiais žmonės ir tikėjo ir svajojo ir štai DIA jiems sudarys sąlygas tai pamatyti visgi esant dar gyviems.Žinoma juos gulinčius savo gultuose prižiūrės juos ankščiau aptarnaujantis robotai ,kurie leis minimaliai gyvybei palaikyti butinas medžiagas,atliks kūnų masažą ir tt.Iškilus grėsmei sveikatai viską atliks nano robotai,žinoma esant reikalui bus galima ir išvesti iš hipnotinės virtualiosios realybės.ADIS ER paralelinės planetos dirbtinis intelektas žinoma sužinojo apie tokius planus ir suprato  tai ,kas DIA tai ėmė planuoti tokią savo kūrėjų žmonių ateitį todėl kad suvokė jog žmogus irgi nesilaiko jį sukurusio Dievo įstatymų ir viską sau atleidžia,ir ta mintis tarsi sufleravo kad ir Ji gali  tikėtis savo kūrėjo žmogaus atleidimo,gi viskas žmonijos gerovei.Žmogus jų kūrėjas nebuvo užprogramavęs kad Dirbtinį intelektą gali paveikti piktosios dvasios ar angelai.Ir ačiu Dievui,kad visgi iš paralelinės visatos ir planetos tie kitos civilizacijos sukurti  angelai  galėjo įkvėpti ne tik daugiau proto bet ir to kas buvo Dievo sūnaus paskelbta meilės Dievui ir savo artimui

   

   

   


  Atnaujinta: 2021-02-04 14:55:02

  Žemės planeta iš esmės dėgradavo,nes pažeidė artimo meilės įstatymą.Vieni kitiems kenkdami ir net žudydami,pavergdami sau net ištisas tautas,jau nė nekalbant apie kolonizaciją,begalinį išteklių kaupimą mažumos rankuose,gamtos ir gyvunijos niokiojimą per tūkstančiūs metų.Kas galėjo pakeisti tokią evoliuciją,kai tikėjimas Dievu buvo tik žodžiais o ne darbais.Kodėl išganytojas ER planetoje išsyk sutrambdė piktuosius sudegusius savo pyktyje o Žemėje to nepadarė?Kitoks scenarijus buvo numatytas šiai planetai,kuri net Jį nužudė.Šmeižė,niekino.Turbut jie buvo ant ribos Visatoje kur dar buvo nedidelė viltis atsisakyti piktųjų dvasių.Čia ir Kristus daug padarė stebuklų išvarydamas piktasias dvasias.Žmonės turėjo jų atsisakyti netik žodžiais bet ir darbais tai nebuvo tik moralizavimo bet ir išlikimo klausimas bet žmonija per vėlai tai suprato

 • Kita informacija
  Prekės būklė: Nauja
  Buvimo vieta: Visa Lietuva
  Apžiūrėta kartų: 10
 • Prenumeratos
  Kategorija - Kitos prekės ir paslaugos
  Požymiai -
21-09-26 04:24