21-09-26 04:23

SAVAITINIS SEMINARAS POLITIKAMS,VERSLININKAMS

Prekė Nr.:28194010

No image
Nėra nuotraukos
Prekė dabar pardavime
 • Aprašymas

  IŠSAMI PINIGŲ ANALIZE,ESMĖ,KODĖL RAKTAS NUO POLITIKOS YRA EKONOMIKA O EKONOMIKOS RAKTAS YRA PINIGAI.KODĖL DABARTINĖ EKONOMINĖ LOGIKA NETEKO LOGIKOS,NES JOS TEIGIAMI REZULTATAI TEBUVO IMITACIJA,PAREMTA ATEITIES KARTŲ PRASKOLINIMU-TAIP TEIGIA EKONOMIKOS PROFESORIUS HYMANAS P. MINSKIS.SUVOKIM KAIP VEIKTI IR GYVENTI ŠIOMIS SĄLYGOMIS.V.JURGUČIO VEIKALO PINIGAI ANALIZĖ...PATALPOMIS PASIRUPINA PIRKĖJAS AR ŠIO SEMINARO PIRKĖJAI AUTORINĖS TEISĖS Antanas Daračius  Papildyta 06.08 12:07:

  TEMOS

  1.H.P MINSKIS-ATEITIES EKONOMIKOS VIZIJOS KŪRĖJAS,JO NUOMONĖS,KAD BANKŲ IR INVESTICINIŲ FONDŲ VEIKLA PRISIDEDA PRIE EKONOMINIŲ CIKLŲ AMPLITUDĖS DIDĖJIMO IR ,KAD YRA PRIVALOMAS VALSTYBINIS REGULIAVIMAS IR KONTROLĖS MECHANIZMAI.  Papildyta 06.08 12:28:

  2] EKONOMIKOS PROFESORIAUS LITO TĖVO VLADO JURGUČIO MINTYS KODĖL VALSTYBĖ NEGALI PAVERSTI KURIO NORS DALYKO PASTOVIU TARPASMENINIO ŽMONIŲ SANTYKIAVIMO TARPININKU.PINIGAIS LIKS TIK TOKIE DAIKTAI,KURIE FAKTIŠKAI BUS ŽMONIŲ VARTOJAMI,KAIP EKONOMINIO SANTYKIAVIMO TARPININKAS,JEI VISUOMENĖ NEVARTOJA VALSTYBĖS NUSTATYTOS MOKĖJIMO PRIEMONĖS -VALSTYBĖ YRA BEJĖGĖ PRIVERSTI TĄ VISUOMENĘ KLAUSYTI JOS ĮSTATYMŲ,VALSTYBĖ GAL BUT NE TIEK NUSTATO KOKIE DAIKTAI TURI BŪTI PINIGAIS KIEK SAVO ĮSTATYMAIS PASKELBIA KOIE DAIKTAI VISUOMENĖS VARTOJAMI EKONOMINIO SUSISIEKIMO TARPININKAIS,TODĖL PALYGINTI TEISINGAI KALBAMA APIE TEISINĮ,BET NE EKONOMINĮ VALSTYBĖS PINIGŲ MONOPOLĮ  Papildyta 06.08 12:32:

  3V.JURGUČIO GILAUS ĮSITIKINIMO ISTORIJOS GENETIŠKUOJU METODŲ[ISTORIJA-MAGISTRA VITAE] NORINT TEISINGAI SUPRASTI EKONOMIKOS IR PINIGŲ SISTEMOS DABARTĮ IR TIKSLINGAI KURTI ATEITĮ.  Papildyta 06.08 12:39:

  4 TEMA.VLADO JURGUČIO GYVENIMO KELIAS..DVASININKAS,POLITIKAS,DIPLOMATAS,MINISTRAS,EKONOMIKOS PROFESORIUS,LIETUVOS BANKO PIRMASIS VALDYTOJAS[LITO TEVAS]AKCINĖS BENDROVES CUKRUS KUREJAS,AKCININKAS,DĖSTYTOJAS,VEIKALŲ BANKAI,PINIGAI KURĖJAS,ŠTUTHOFO KONCENTRACIJOS STOVYKLOS KALINYS .JO ŽEMAITIŠKAI KIETAS PATRIOTIZMAS  Papildyta 06.08 12:43:

  5 TEMA V.JURGUČIO EKONOMINĖ BIBLIOTEKA,PEDAGOGINĖ VEIKLA,VEIKALAI BANKAI ,PINIGAI STRAIPSNIAI SPAUDOJE JO MOKINIAI IR PASEKĖJAI. JO PALIKIMO IŠLIEKAMOJI VERTĖ AKTUALUMAS DABARTINĖS KRIZĖS LAIKAIS  Papildyta 06.08 12:49:

  6 TEMA V. Jurgučio veikla ir nuopelnai įvedant litą,nustatant jo kursą.Vadovavimas LIETUVOS BANKUI,PASIEKTI REZULTATAI,JO PATARIMAI BANKO VALDYBAI,VALDYTOJAMS.  Papildyta 06.08 13:00:

  7 TEMA KAIP LIETUVAI PAVYKO IŠLAIKYTI SU AUKSU SUSIETO LITO KURSĄ,KAI PASAULINĖS KRIZĖS METAIS DEVALVAVOSI IR 30-40PROCENTŲ NUVERTĖJO PASAULINIU MASTU VERTINAMOS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR JAV VALIUTOS IR JOMIS LAIKYTOS SANTAUPOS.KODĖL ŽMONĖS KURIE LAIKĖ SANTAUPAS LITAIS ŽENKLIAI PRATURTĖJO.  Papildyta 06.08 13:04:

  8 TEMA PINIGŲ KILMĖS TEORIJOS  Papildyta 06.08 13:05:

  9TEMA PIRMYKŠČIAI DAIKTINIAI IR METALINIAI PINIGAI  Papildyta 06.08 13:08:

  10 TEMA PIRMYKŠTĖS MONETOS [GRAIKIJOS,ROMOS MONETŲ NUMIZMATINĖ VERTĖ] TURĖSITE GALIMYBE PAANALIZUOTI MONETŲ KATALOGUS]  Papildyta 06.08 13:10:

  11TEMA VIDURAMŽIŲ VALDOVŲ MONETOS IR MONETARINĖ POLITIKA,TO METO PINIGŲ TEORIJOS  Papildyta 06.08 13:12:

  12 TEMA SENIAUSI LIETUVIŲ NAUDOTI PINIGAI,JŲ NUMIZMATINĖ VERTĖ.  Papildyta 06.08 13:15:

  13TEMA LDK PINIGŲ SISTEMA, LIETUVOS -LENKIJOS UNIJOS METU KURSAVUSIOS MONETOS,RARITETAI JŲ NUMIZMATINĖ VERTĖ.AUKCIONŲ ANALIZĖS METODIKOS.  Papildyta 06.08 13:21:

  14 TEMA. AUKSO IR SIDABRO VERTĖS SANTYKIS VAKARŲ EUROPOS PINIGAI NUO AMERIKOS ATRADIMO IKI XIXA VIDURIO JŲ NUMIZMATINĖ VERTĖ AUKCIONŲ ANALIZĖS METODIKOS,PASAULIO PINIGŲ KATALOGAI.  Papildyta 06.08 13:25:

  15 TEMA. VAKARŲ EUROPOS PINIGAI NUO XIXA. VIDURIO IKI PIRMOJO PASAULINIO KARO [PASAULIO PINIGŲ KATALOGAI]  Papildyta 06.08 13:30:

  16 TEMA PINIGAI PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS ,AUKSO VALIUTŲ ŽLUGIMAS,KARO PASEKMĖS  Papildyta 06.08 13:33:

  17TEMA. POKARINĖS EUROPOS PINIGŲ SISTEMOS 1922M GENUJOS KONFERENCIJA  Papildyta 06.08 13:41:

  18 TEMA. VOKIETIJOS PROBLEMOS 1920-1923METAIS HIPERINFLIACIJA ,DEMONETIZACIJA[VISIŠKAS PINIGŲ NUVERTĖJIMAS]. VOKIETIJOS RENTINĖS MARKĖS, HJALMAR SCHAACHT VOKIETIJOS NEKILNOJAMU TURTU PADENGTI PINIGAI,REPARACIJOS  Papildyta 06.08 13:47:

  19TEMA.I PASAULINIAME KARE NEKARIAVUSIŲ ŠALIŲ ŠVEICARIJOS,ŠVEDIJOS FINANSINĖ SITUACIJA,PROBLEMOS  Papildyta 06.08 13:55:

  20 TEMA DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IMPERIJA[IMPERIJA KURIOJE NIEKADA NENUSILEIDŽIA SAULĖ] EKONOMINĖ FINANSINĖ POLITIKA. SVARO ĮSIGALĖJIMAS EUROPOJE IR PASAULYJE,AUKSO STANDARTAS 1925M IV.28 AUKSO VALIUTOS AKTAS,KOKIA ĮTAKĄ VĖLIAU KILUSIAI KRIZEI TURĖJO SIDABRO MONETŲ PRABOS SUMAŽINIMAS  Papildyta 06.08 14:05:

  21 TEMA DIDŽIOSIOS BRITANIJOS EKONOMINĖS IR FINANSINĖS PROBLEMOS 1929-1937M KODĖL 1931M SVARAS AUKSO ATŽVILGIU NUVERTĖJO 30PROCENTŲ.CEMBRIDŽO UNIVERSITETO PROFESORIAUS JOHN MAYMARG KEYNES IR JO PASEKĖJŲ TEORIJA -TVARKOMIEJI PINIGAI.AR ANGLIJA IŠSIVADAVO IŠ AUKSO VERGIJOS,STERLINGO BLOKAS. STERLINGO BLOKO ŠALYS JŲ PINIGŲ BŪKLĖ[PORTUGALIJA,NORVEGIJA, DANIJA,ESTIJA,LATVIJA  Papildyta 06.08 14:16:

  22TEMA TARPTAUTINĖ LONDONO ŪKIO KONFERENCIJA 1933 M. NUO BIRŽELIO.12IKI LIEPOS 28D. PRASIDEDA JAV IR BRITŲ VALIUTŲ RUNGTYNĖS. PRANCUZIJA SUKURIA ANALOGIŠKA STERLINGO BLOKUI AUKSO VALIUTOS ŠALIŲ BLOKĄ. AUKSO BLOKAS[PRANCUZIJA,BELGIJA,ŠVEICARIJA,OLANDIJA,ITALIJA,LENKIJA,ČEKOSLOVAKIJA]  Papildyta 06.08 16:51:

  23 TEMA V.JURGUTIS APIE JAV FINANSINĘ SITUACIJA NUO XIXA VIDURIO IKI PASAULINĖS KRIZĖS. AUKSO DOLERIS -1,50462GR GRYNO AUKSO.JAV SIDABRININKAI,JŲ AGITACIJA. 1913M FEDERAL RESERVE BANKO SUSIKŪRIMAS,STRUKTŪRA REIKŠMĖ.MASINIS PINIGŲ IR KAPITALŲ SUBĖGIMAS PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS.  Papildyta 06.08 16:58:

  24 TEMA VLADAS JURGUTIS APIE AKSTINĄ[ FEDERAL RESERVE BANKO VALDYTOJO STRONG VEIKSMUS PASKATINUSIUS BIRŽOS SPEKULIACIJAS]KILTI VERTYBINIŲ POPIERIŲ KURSUI,[KAINŲ BURBULUI]ŪKININKŲ ĮSISKOLINIMŲ AUGIMAS,ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PIGIMAS DIDŽIOSIOS PASAULINĖS KRIZĖS KILIMO PRIEŽAŠČIŲ ANALIZĖ  Papildyta 06.08 17:08:

  25 TEMA 1932M SUSTABDOMAS AGRARINIŲ SKOLŲ MOKĖJIMAS,ŪKIŲ VARŽYTINĖS. JAV BANKŲ BANKROTAI,BANKŲ ATOSTOGOS[INDĖLIŲ IŠALDYMAS] .AUKSO REKVIZACIJA 1934M SAUSIO 31D DOLERIO DEVALVACIJA IKI 0,8886706GR UŽ DOLERĮ. DOLERIS NETENKA[DEVALVUOJAMAS]40,94PROC SAVO SENOSIOS VERTĖS. 1934,06,19 ĮSTATYMAS DĖL VIDAUS IR UŽSIENIO SIDABRO SUPIRKINĖJIMO AUKŠTESNĖMIS NEI RINKOS KAINOMIS,SIEKIAN ,KAD SIDABRO ATSARGOS SUDARYTU KETVIRTADALĮ JAV BRANGIŲJŲ METALŲ FONDO  Papildyta 06.08 17:16:

  26 TEMA JAV EKONOMISTŲ SIŪLYMAI ,KAIP ĮVEIKTI KRIZĘ.JEILIO UNIVERSITETO PROFESORIŲ SIULOMAS PREKINIS DOLERIS,ELEKTRINIS DOLERIS.DOLERIO KOVA SU ANGLIJOS SVARU.INDIJOS,KINIJOS,HONG HONGO SIDABRO VALIUTŲ SUŽLUGDYMAS.  Papildyta 06.08 17:20:

  27 TEMA VOKIETIJOS ,AUSTRIJOS FINANSINĖ SITUACIJA STAMBIAUSIO TARPTAUTINIO AUSTRIJOS BANKO BANKROTAS,VOKIETIJOS BANKŲ UŽDARYMAS.KELIŲ KURSŲ VOKIETIJOS MARKIŲ ĮVEDIMAS. MIRTIES BAUSMĖS ĮSTATYMAS VOKIETIJOJE UŽ PINIGŲ IŠVEŽIMĄ Į UŽSIENĮ.  Papildyta 06.08 17:24:

  28 TEMA VLADO JURGUČIO IŠSAMI PRANCŪZIJOS FINANSŲ POLITIKOS 1918-1935M ,GINČŲ DĖL AUKSINIO FRANKO DEVALVAVIMO ANALIZĖ IR IŠVADOS  Papildyta 06.08 17:26:

  29TEMA. VLADO JURGUČIO PASTABOS DĖL ČEKOSLOVAKIJOS,LENKIJOS,LATVIJOS,ESTIJOS VYKDYTOS PINIGŲ POLITIKOS,JŲ PINIGŲ NUVERTĖJIMO  Papildyta 06.08 17:30:

  30 TEMA VLADO JURGUČIO PASTABOS DĖL 1918-1935M VYKDYTOS PINIGŲ POLITIKOS JŲ NUVERTĖJIMO BELGIJOJE,OLANDIJOJE,DANIJOJE,ŠVEDIJOJE  Papildyta 06.08 17:33:

  31 TEMA VLADO JURGUČIO PASTEBĖJIMAI,KOMENTARAI DĖL 1918-1935 M TSRS VYKDYTOS PINIGŲ POLITIKOS AUKSINIS ČERVONCAS,KELIONIŲ ČEKIAI,TSRS AUKSO EKSPORTAS Į ANGLIJĄ SIEKIANT NUMUŠTI AUKSO KAINĄ.  Papildyta 06.08 17:37:

  32 TEMA VLADAS JURGUTIS APIE NAUJAS EKONOMISTŲ IŠKELTAS PINIGŲ IDĖJAS,JO NUOMONE APIE PALAIDAS VALIUTAS,TIRPSTANČIUS PINIGUS.  Papildyta 07.12 11:56:

  33tema.AUKSO STANDARTO ĮVERTINIMAS. 1944M BRETON VUDO JAV VYKUSIOS KONFERENCIJOS NAUJIEMS PASAULIO VALIUTINĖS SISTEMOS PAGRINDAMS SUKURTI REIKŠMĖ. DOLERIO STANDARTAS 1944-1971 RUGPJŪČIO 15D.PERĖJIMAS PRIE PLAUKIOJANČIŲ[PALAIDŲ] VALIUTŲ KURSŲ.  Papildyta 07.12 12:01:

  34 TEMA VALIUTINĖS SPEKULIACIJOS,TRANSNACIONALINIŲ KORPORACIJŲ ISIGALĖJIMAS,VALSTYBIŲ REIKŠMĖS MAŽĖJIMAS.NEIŠVENGIAMAS VALSTYBIŲ APARATŲ FINANSINIS SILPNĖJIMAS IR KOLAPSAS.  Papildyta 09.25 14:26:

  35 TEMA KODĖL KONFEDERACINEI EUROPOS SĄJUNGAI BUTINA STABILI PRIE KO NORS TIKSLIAI PRIRIŠTA AR INDEKSINĖ VALIUTA.KITA ALTERNATYVA NACIONALINIŲ VALSTYBIŲ LIKVIDAVIMAS ,FEDERACINĖS SĄJUNGOS KŪRIMAS  Papildyta 10.24 10:50:

  36 tema ANTANO KONTAUTO IDEJA APIE PARALELINĘ VALIUTA,OBLIGACIJAS,TALONUS SUSIETUS SU KALORIJA. XXA PINIGŲ IDEJOS PREKINIS DOLERIS,ELEKTRINIS DOLERIS.TIRPSTANTYS PINIGAI IR TT...  Papildyta 08.28 12:17:

  37 tema ŽYDŲ TAUTOS SVARUS INDĖLIS PRIEŠKARIO LIETUVOS EKONOMINIAME GYVENIME[FINANSAI,PREKYBA,EKSPORTAS. DABARTINIO XXA PABAIGOS-XXI A PRADŽIOS POLITINIO IR EKONOMINIO LIETUVOS ELITO NESUGEBĖJIMAS SUGRAŽINTI ŽYDŲ TAUTYBĖS ŽMONĖMS TURĖTOS NUOSAVYBĖS,PRITRAUKTI KREDITŲ IR KAPITALO,ĮVEIKTI SOVIETINĮ ,RUSIŠKO RAUGO MĄSTYMĄ,IR KITOS MĄSTYMO ,KOMUNIKAVIMO PROBLEMOS  Papildyta 10.08 11:08:

  38 tema KODEL STABILIZUOJANTIS PINIGINIŲ ŽENKLŲ VERTEI AUKSO IR SIDABRO ATŽVILGIU,AR JIEMS BRANGSTANT AUKSO,SIDABRO VALIUTOS ATŽVILGIU IVAIRAUS RETUMO SIDABRO AUKSO MONETOS NUO R2 IKI R8 TAMPA DAR PELNINGESNE INVESTICIJA,NES INVESTUOTOJAI NEBESITIKI BRANGAUS METALO KAINOS PRIEAUGIO PINIGINIAIS ŽENKLAIS IR SUVOKIA ,KAD RETENIŲ IR RETŲ MONETŲ KAINA KAIP IR RETŲ ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ KAINŲ TENDENCIJA SUMAŽĖJUS BRANGIŲJŲ METALŲ PAKLAUSAI IŠAUGS  Papildyta 11.11 13:07:

  39 tema KODEL VERTA INVESTUOTI Į DABARTINIUS LIETUVOS BANKO UNC BUKLĖS[NECIRKULIAVUSIAS MONETAS IR BANKNOTUS] 1991METŲ LAIDOS MONETŲ IR BANKNOTŲ BEI TALONŲ[VAGNORIUKŲ] INVESTICINE GRAŽA 2014 METAIS BEI PERSPEKTYVOS,PADIRBINEJIMO PAVOJAI,GALIMOS KLASTOTĖS [PVZ 5 LITŲ] AR LIETUVOS BANKAS IŠPARDUOS SAVO REPREZENTACINES ATSARGAS AR BUS SUNAIKINTI KALDINIMO ŠTAMPAI IR TT.  Papildyta 11.11 17:37:

  40 TEMA KOMUNISTINIO MĄSTYMO PASEKMĖS LIETUVAI IR PASAULIUI[TARSI UŽBURTAS RATAS KODĖL NĖRA SKATINAMAS DARBUOTUOJŲ,SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUINTERESUOTUMAS GALUTINIU REZULTATU,AR JAU GYVENAME KORPORACIJŲ FEODALIZME  Papildyta 11.25 16:47:

  41 tema NETOBULŲ PINIGŲ KAINA PAGAL BERNARD LIETAER
  [Pašalintas tekstas, prieštaraujantis PIRKIS.LT taisyklėms -admin]

   


  Atnaujinta: 2016-05-11 14:15:51

  PAPILDOMA TEMA KAIP NUSTATYTI KOKS YRA ATSKIRO ŽMOGAUS AR ŽMONIŲ GRUPĖS  MĄSTYMO GYLIS,GREITIS,SAVIVERTĖS SUVOKIMAS,KO TRŪKSTA IR KOKIOS YRA TRAPIOS VIETOS MĄSTYME

  KĄ ŽMOGUS MANO APIE SAVO MĄSTYMO GEBĖJIMUS [PERVERTINA AR NEIVERTINA SAVES .KOKS GALI BUTI JO INDĖLIS KONKREČIOJE ORGANZACIJOJE

   


  Atnaujinta: 2017-10-24 13:24:56

  42 TEMA KRIPTO VALIUTOS,KODĖL JOS POPULIARIOS .AR BITKOIN APRIBOJIMAS IKI 21 MILIJONO VIENETŲ DARO JI RETENYBE JEI MOKAMA VIRŠ 3000 EURŲ. LIETUVOS BANKO SIDABRINIŲ IR AUKSINIŲ MONETŲ TIRAŽAI NUO 1000 IKI 10000 SIDABRO IR AUKSO MONETŲ AR NĖRA DIDESNĖ RETENYBĖ NET PRIEŠKARIO MONETŲ TIRAŽAI 10LITŲ SIDABRO MONETOS A.SMETONOS DAUG BUVO SUNAIKINTA IŠLYDYTA ,NAIKINTOS IR ESTIJOS,LATVIJOS MONETOS,CARINĖS RUSIJOS MONETOS,KAIZERINĖS VOKIETIJOS AR ATEITYJE JOS NETAPS ŽYMIAI PATRAUKLESNE INVESTICIJA ,NES JŲ VERTĘ GARANTUOJA IR BRANGUS TAURUSIS METALAS.POSAKIS GRYNIEJI PINIGAI ATSIRADO KALBANT APIE GRYNO AUKSO,SIDABRO MONETAS,JIE IŠ ESMĖS IR YRA PASAULINIAI PINIGAI.

  Pasauliniai pinigai (auksas ir sidabras) kyla visų pasaulio piniginių popierinių ženklų -dolerių, eurų, svarų, litų atžvilgiu...

  Nuo 2003 m prasidėjo naujas aukso, sidabro ir kitų brangiųjų metalu kainų šuolis. Pasaulio valiutos (piniginiai-popieriniai ženklai - doleriai, eurai ir kitos valiutos ėmė svyruoti, ypač po euro įvedimo ir jų visų vertė pasaulinių pinigų (aukso, sidabro) atžvilgiu krito. 2002 m. aukso unciją (31.01g.) galima buvo nupirkti už 301-350 USD, o jau 2006 m. uncija buvo pasiekusi 725.75 USD aukštumas. 2007 m. birzelio pradžioje laikosi Niujorko ir Londono biržose 670 USD lygyje. Sidabro uncija pakilo nuo 4 USD 2002 m. iki 14 USD 2006 ir 2007 m. birželio mėn. svyruoja 13 USD - 13.50 USD lygyje už unciją. Pažvelgus į žmonijos istoriją, akivaizdu, kad auksas ir sidabras jau daugiau kaip 2500 metų sėkmingai tarnauja kaip stabilus vertės matas, visų geidžiamas ir pripažįstamas (laukinių tautų, karalių ir bankininkų elito). Itin mažas šių brangių metalų kiekis, puikios fizinės savybės - kalumas, taurumas, teigiamas poveikis žmogaus sveikatai ir vis didesnis panaudojimas buityje (jau gaminami šaldytuvai, skalbimo mašinos, kondicionieriai su sidabro plokštelėmis išskiriančiomis sidabro jonus, kurie naikina bakterijas, mikrobus gaivina orą, teigiamai veikia audinius), tačiau šių metalų atsargos sparčiai senka mūsų planetoje. 
  O ir kosmose matyt aukso kalnų nesurasime. 2005 gegužės mėn. 2 mokslininkai Robert Nemiroff (MTU) ir Jerry Bonnel (USRA) paskelbė, kad auksas, sidabras ir kiti sunkieji metalai, turintis daug neutronu, galėjo atsirasti tik esant ypatingoms sąlygoms.Jie galėjo susidaryti tik retai vykstančiuose neutronų prisotintuose sprogimuose, tokiuose kaip, pvz. neutroninių žvaigždžių susidūrimai. Manoma, kad neutroninių žvaigždžių susidūrimai sukuria ir staigius gama žybsnius, kurie išmuša iš vienų metalų elektronus, o kitus metalus paverčia sunkiaisiais, t.y padidina elektronų skaičių. Taip vyksta itin retai, todėl ir mūsų planeta kartu su saule sukdamasi apie galaktikos centrą susimedžiojo tik nedidelius kiekius sunkiųjų ir brangiųjų metalų kiekius. 

  Dar sparčiau brangsta senovines aukso ir sidabro monetos. Ypač tos, kurios buvo kaldintos mažais kiekiais, vėliau daug jų pasikeitus valdovams ar dėl kitų priežaščių, buvo perlydytos. Vertę padidina ir geras monetos išsilaikymas - būklė, nes ilgai cirkuliuojant nusidėvėdavo, apsitrindavo užrašai, portretai. Todėl ypač gero stovio senovinės monetos gali kainuoti kelis kartus brangiau nei kainuoja brangusis jų metalas. Niujorko, Londono, Ciuricho, Maskvos, Varšuvos monetų aukcionuose kainos kyla kasmet ir ypač įspūdingas carinės Rusijos monetų kainų šuolis. 
  Turiu sukaupęs nemažai informacijos apie investavimo į monetas pelningumą. Tai gera perspektyva investuotojams. Smulkieji investuotojai gali pradėti nuo investicijų į sidabrines ikikarinės Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Vokietijos monetas. Dar prieš 2 metus 5 litai 1936 m. (9gr.) su J.Basanavičiaus portretu kainavo 4-5 litai, o 2007 m. jau 10-15 litų. 10 litų sidabrinė moneta su Vytautu Didžiuoju - 18-20 litų 2005 m. iki 35-50 litų 2007 m. Nikolajaus II sidabro eilinis rublis nuo 12-15 litų 2005 m. iki 35-60 litų 2007 m. Auksinė 10 rb moneta (8.6 g. aukso) Nikolajaus II laikotarpio nuo 350 litų 2005 m. iki 650-700 litų 2007 metais. Net kelis kartus pabrango ir dabartinės Lietuvos banko leidžiamos mažais tiražais jubiliejinės monetos. 
  Numizmatika yra perspektyvi alternatyvi investicija, ypač Lietuvoje. Nes čia dar labai mažai šios srities investuotojų. 
  Antanas Kontautas (nick: ontonc) Antanas DARAČIUS

   


  Atnaujinta: 2017-10-24 13:27:20

  Vieno vertingiausių pasaulio metalų – sidabro, iškasama vis mažiau. Atsižvelgiant į dabartines sidabro kasybos apimtis, jo ištekliai išseks per 25 metus. Taip savo ataskaitose teigia JAV geologų tarnyba. Jeigu sidabro atsargos pasibaigtų, nebebūtų nei juostinių fotografijų, nei daugybės elektroninių prietaisų.

  Neseniai Lietuvoje pasirodžiusioje Michaelio Maloney knygoje „Investavimo į auksą ir sidabrą vadovas“ rašoma, kad, išliekant dabartiniam sidabro vartojimo lygiui ir nutraukus jo kasybą, Žemės paviršiuje esančių sidabro atsargų pakaktų vos keturiems mėnesiams. Kokie dar negirdėti faktai apie sidabrą?

  1. Daugiausiai sidabro šiuo metu iškasama JAV, Meksikoje, Kanadoje, Peru, Rusijoje, Australijoje. Iš minėtų šalių išskiria Meksika, kurioje iškasama apie penktadalis pasaulio sidabro. Dažniausiai sidabras yra šalutinis vario, švino, cinko ir aukso kasybos produktas.

  2. Be sidabro, kasdieniame gyvenime būtų neįmanoma išsiversti. Net apie trečdalį išgaunamo sidabro sunaudojama fotografijoms. Sidabras naudojamas gaminant baterijas, elektros laidus, elektronikos įtaisus, saulės elementus, veidrodžius.

  3. Mokslininkai išskiria ir antibakterines sidabro savybes. Maža sidabro ar jo druskos koncentracija nužudo bakterijas ir taip chemiškai paveikia ląstelių membranas. Kitaip nei daugeliui antibiotikų, bakterija sidabrui nėra atspari.

  4. Sidabro mišiniai buvo sėkmingai naudojami per I pasaulinį karą, norint išvengti galimų infekcijų. Sidabras iki šiol naudojamas, siekiant greičiau išgydyti dėl nudegimo atsiradusias žaizdas.

  5. Su sidabru siejamas posakis „Gimęs su sidabriniu šaukšteliu burnoje”. Tikima, jog vaikai, maitinami sidabro įrankiais, yra sveikesni.

  6. Jau nuo XVI a. gyvuoja tradicija kūdikiams dovanoti sidabrinį šaukštelį – tai simbolizuoja sotų ir sveiką gyvenimą. Šiais laikais tokią dovaną dažniausiai perka krikštatėviai krikštynų proga.

  7. M. Maloney knygoje rašo, kad iš visų sidabro panaudojimo priemonių tik indai ir papuošalai tinkami sidabrui kaupti, o vėliau parduoti ar investuoti. Visur kitur naudojamos tik mikroskopinės šio metalo dalelės.

  8. Investuotojai pastebi, kad šiuo metu sidabro, kaip investicijos, potencialas yra neišnaudotas – jo ištekliai mažėja ir už jį mokama daugiau.

  9. M. Maloney „Investavimo į auksą ir sidabrą vadove“ pateikia vieną pavyzdį, kaip XX a. aštuntajame dešimtmetyje išaugo sidabro vertė.

  „Jei 1971 m. eilinis JAV gyventojas būtų pardavęs namą už 20 tūkst. dolerių, o už juos nusipirkęs sidabro, tai po devynerių metų investicijos vertė būtų pralenkusi to namo kainą net 17 kartų (770,7 tūkst. dolerių). Pardavus šį sidabrą buvo galima įsigyti 18 vieno kambario butų, kurių vidutinė kaina siekė 42,7 tūkst. dolerių“, – rašo M. Maloney.

  10. Knygos autorius juokauja, kad milijardierius Bilas Geitsas piniginėje turi tiek grynųjų pinigų, kad galėtų nusipirkti visą pasaulio sidabrą už dabartinę jo kainą (2535 Lt/kg).

   


  Atnaujinta: 2019-12-10 05:32:42

  Tema 2019 ir toliau, kodėl siūlomos neigiamos obligacijų palūkanos. Tai įmanoma kai pinigai nebepadengiami tauriaisiais metalais. 30 metų paskolinti pinigus Vokietijos obligacijos duoda palūkanų 0 procentų. O gal tai pasiruošimas kosminė  obligacijų laidai. Gal kas pasiūlys teigiamas palūkanas 30 metų ir žmonės paskolins pigių pinigų milijardus. Kaip ne apsirikti kai nėra pastovaus pinigų inkaro, kai nežinai su kuo ji gali susieti asteroidose tiek daug brangiųjų metalų, kokiais pinigais remsis kosminė pramonė netolimoje ateityje galime diskutuoti, aptarti daug hipotetiniu variantų. Neigiamos palūkanos tarsi sakyt sako kad pinigai yra pasiekę tirpstančių pinigų stadiją ir visi turi pagalvoti kaip juos apsaugoti kur investuoti. Gyvenimas parodo kryptį upė leidžiasi nuo kalno, pinigų krioklys ar sprogs burbulai. Ar susiformuos ir augs burbulai ne tik Žemės mąstu. Ar suvokiame kad plėtra gali apimti visą Saulės sistema. 

 • Kita informacija
  Prekės būklė: Nauja
  Buvimo vieta:
  Apžiūrėta kartų: 3
 • Prenumeratos
  Kategorija - Kitos prekės ir paslaugos
  Požymiai -
21-09-26 04:23