21-09-26 03:34

Realybės ŠOU Pirmykščių žmonių kalba TV kanalam ,

Prekė Nr.:28193783

Prekė dabar pardavime
 • Aprašymas

  BE MANO  ANTANO DARAČIAUS RAŠTIŠKO SUTIKIMO ŠIŲ IDĖJŲ NEGALIMA NAUDOTI KOMERCINIAMS TIKSLAMS.Kino ,TV kompanijom siūloma idėjos,scenarijus pirmykščių žmonių gyvenimas,nuo primityvių garsų reikšmės iki skiemenų,žodžių atsiradimo.esu surinkęs daug žemaitiškos rodos[senosios kalbos]bei rusų slavų senosios kalbos pradiniai žodžiai,jų atsiradimo hipotezės[žvėris,gyvūnai,maistas,vyrų-moterų vardai,veiksmo žodžiai,skaičiai irttt.manau galimas ilgalaikis TV REALYBĖS ŠOU AR NET SCENARIJUS HOOLYVUD O FILMUI PIRMYKŠČIŲ BALTŲ,SLAVŲ GYVENIMO AUŠROS.GALIU UŽ TAM TIKRA MOKESTI TEIKTI IR SU TUO SUSIJUSIAS KONSULTACIJAS,MOKAU SENOSIOS ŽEMAIČIŲ RODOS  Papildyta 02.25 19:01:

  manau,kad tai tinka ir radio laidom gal susidomės radio stočių savininkai.Nors Lietuvių kalbos žodyne yra 500000žodžių,daug žemaitiškų žodžių ten nerandu.Dar XIX Amžiuje Danų etnografas,kalbininkas,poliglotas Oje Mejer Benediktsen knygoje Lietuva-bundanti tauta rašė ,kad žemaičių tarmė pati archaiškiausia artima sanskritui.suprantama geriau slavams.žemaičių ir pvz rusų kalboje yra ir juokingų niuansų,situacijų kai tas pats žodis turi skirtingas prasmes,todėl toks šou bus ne tik idomus,bet ir su jumoro doze.  Papildyta 02.25 19:03:

  Šis šou gali buti idomus netik Lietuvos bet ir Latvijos,Rusijos,Baltarusijos,Ukrainos žiurovui ar radio klausytojui.  Papildyta 02.26 21:42:

  Pateiksiu kai kuriuos pirmykščiu musų proprosenelių hipotetinius kalbos pavyzdžius Pirmykštė motina supa ant rankų verkianti vaikelį mmmm aaaa mmmm aaaa mmm aaaa[balsas už kadro[bužk] mmmm pirmykščiam žmogui buvo susijes su skaniu maistu[mmmėdu- skaniai valgau mmedu medu,medus mmm aaa [saldaus kaip medus miego] todel veliau vaikas tuos garsus atkartodavo mm aa mm mam ir dabar žemaitijoje vadinama mama,motina[balsas už kadro mūsų žodis mam mama senesnis ir archaiškesnis nei sanskrito žodis mather ]pirmykštis tėvas vaikus parnešęs korio gabalėlį medaus,uogų ar išgliaudes riešuta jam tiesdavo ir sakydavo te tie,te te. todėl vaikas ji vadino tete tėtė tievu tėvu  Papildyta 02.26 21:53:

  pirmykščiai žmonės matyt iš pradžių ieškojo pievose kamanių lizdų,iš jų paimdavo medaus koriukus mmmėdu,gal kiti vaikai kurie nerasdavo kitų prašydavo ka mman ė[ei ar man duosit skanumyno]Tačiau viresni juokdavosi iš mažesnių ir atkartodavo jų pasakytus žodžius ka mman ė kamanė kamanė rodydami į duzgiančias bites kamanes[na patys sekit kur jų lizdas[balsas už kadro taip matyt ir atsirado žodis kamanė žemaitiškai tariamas kamman  Papildyta 02.26 21:57:

  3 vyrai drasiai skynėsi kelią per tankų mišką priėje upeli up op ir peršokdavo ji bet štai priėjo platesni upelį up ir ikrito ivandeni pasigirdo garsas ėė up ėė [taip gimė žodis upė o žemaitiškai oopė  Papildyta 02.27 13:40:

  du vyrai ikrito sušlapo ragina ir trečią šokti. tas klausi rek a[ar reikia] tie šaukia no op up[ na šok] .Tas griebia savo ietį šaukia rek ir isibegėjes šaukdamas aaaa atsiremia ietimi į upes dugną ir sekmingai peršoka nesušlapes. Patenkintas vaikšto ir girias rek aaa rek a reka[balsas už kadro gal taip atsirado žodis reka[peka rusiškai upė gal šis rusiškas žodis žemaičių kilmės  Papildyta 02.27 14:22:

  Eina vyrai palei upę ,ieško seklumos.vienas pagaliau pamato seklumoje lėtai plaukiančią žuvį kuri,matyt į žoles isipainiojo tik uodega vizgina bet nebepraplaukia tas ir sako žo vis,kitas r y[rods yra] ir smeigia iš visos jėgos ietimi šaukdamas ba[pataikiau] iškėles nusmeigtą didoką žuvį didžiuojasi savo miklumu ryba ryba[pamačiau yra ir nusmeigiau taikliai] [ryba -rusiškai žuvis] Tie du pamate,kad praplukia seklumoj daugiau žuvų irgi bando su ietimis nusmeigt,bet plaukiančią žuvį netaip lengva pataikyt,bet ir jiem pasiseka ,toleliau seklumoje prie kranto randa upės užnešta ilgą,tankią eglės šaką ir joje randa leisgyvę nusikamavusią žuvį,vienas paima už vienos galo,kitas už kitos ir vienas iš jų sukomanduoja žž vej jo[ žiurėk vejam metam į krantą jo- jau]sėkmė dar paskatino abu isibrido palei srove ir seklumoj užtvėrė kelią prapklaukiančiom žuvim ir komanduodami žž vej jo taip daug žuvų į krantą išmetė,žinoma daug ir praspruko pro tankią eglės šaką,ypač mažesnės.viemas iš jų nusimetė nuo pečių kailį į jas susidėjo žuvis ir džiugaudamas gyrės no nneš [na ir nunešių namo] Kai gryžo namo visi stebėjosi tokia žuvų gausa nnn ooo mmm[nuostaba oho bus skanu] O VYRAI rodė ,gestikuliavo kaip su eglišake gaudė žuvis žž vej žžvej žvej. visi patenkinti valgė žuvį linksėjo galvom ir jiem patenkinti pritarinėjo je je, pats senolis žuvies pavalges atsigaiveliojas tapšnojo jiem per pečius ir rokavo žžvej je žveje žveje je je taip ir prilipo jiem tas vardas žveje  Papildyta 02.27 14:36:

  Kitą diena paupiu dar toliau ėjo,upė vis platėjo ,pagaliau vienas iš jų užėjęs už upės vingio ima kitus šaukti ee žer eeežer ei žiurėkit kaip žėri[jis pamatė didelį saulės spindulių nušviestą ežerą. kiti atbėge irgi stebėjosi oo zer o ozer o ozero[rusiškai ežeras] e žer el y[e žėri ėl y- ilgas yra[žeri ir yra ilgas,didelis ėl [rusų klb eglė] taip atsirado žodžiai ežers ežerėlis,ozero.  Papildyta 02.27 14:48:

  eidami aplink ežerą pamate vandeni geriančių laukinių avių bandą,puolė jas iškėle ietis visos avys išsibėgiojo tik vieną ivijo į dumblyną ir subadė ietimis.žinoma gaila,kad tik vieną tesumedžiojo,kitos gi pabėgo bet per daug nenusiminė vienas vis kartojo a vis a vis[ o visgi grobis,kad ir nedidelis suprask] taip ir prilipo žodis avis  Papildyta 02.27 15:02:

  atsirasdavo vis naujų žodžių žmonės stebėjo žvėris,kaip jie elgės kur gyveno kur slėpėsi kiškiai zoj zoj zoj po mišką[žemaičiai ir dabar sako zoj zoj zojke po meška] žiurėk žiurėk iš po rudų lap[lapų] išlindo ruda...lap[lapė] mešks[miškas] mešk[meška -miško gyventoja] velks[vilkas] vels pagaus er velks[vilkas pagauna ir grobį nusivelka ...  Papildyta 02.27 15:11:

  esu sugalvojes ir idomių reklaminių siužetų ,kurie tiktų maisto ,produktų ,mėsos,pieno,alchogolinių gėrimų reklamai,kurie išaugtu į prekių ženklus tiktu netik Lietuvos bet ir Rusijos,Lenkijos ir net butu galbūt suprantamos visame pasaulyje.  Papildyta 03.03 19:22:

  idomi ir žemaitiško žodžio kaimynai [sosieda]kilmė žemaičiai kviečia ragina dar ir dabar prie stalo[susiedam, a jau susiedy] tas gal vaišinant kaimynus rusus ,lenkus žodis prigijo ir tuose tautuose [rusu sosedy,lenkų -sonsied].  Papildyta 03.03 19:36:

  kaip atsirado žodis šuo.Pirmykščiai žmonės pastebėjo,kas po geros medžioklės kai prie stovyklavietės mėtosi kaulai,juos graužia mielai maži žvėreliai kurie loja ov ov ov. Todėl juos ir pavadino ov ov.Pastebėjo,kad jie lodami įspėja apie prisiartinusius žvėris ir žmonės dažnai spėdavo juos apsupti ir sumedžioti, arba praneša apie kitos genties artėjančius žmones,tai spėdavo apsiginti nuo puolimų.Todėl matyt net specialiai kaulų kažkiek numesdavo,kad tie ov ov arčiau laikytusi,taip ir prisijaukino juos. Pastebėjo,kad jie gerai pėdomis suseka žvėrį turi puikią uoslę. BET dažnai savo lojimu priartėjus prie žviėries jį išbaido. Todėl tildė juos sakydami ššš ov ov šš ov šššov šov iš to matyt ir gavosi ššov .Ir dabar žemaičiai sako koks protings mon ššov. Lietuviai irgi šuo š yra ilgai tvirtai tariama. TAI GERO JUMS ŠOU.  Papildyta 03.17 13:48:

  nieko nerūkau  Papildyta 03.17 20:11:

  galima ir pasirašyti sutartį dėl knygos leidybos  Papildyta 04.21 15:25:

  už šią suma bus pateiktas scenarijus lauko spektakliui ar filmui 2-3val trukmės  Papildyta 10.28 13:39:

  kas kalba literatūrine lietuvių kalba tas turi šaknis iki XVIA. KAS KALBA ŽEMAITIŠKAI TURI ŠAKNIS NUO KALBOS ATSIRADIMO[ATSKIRŲ GASINIŲ SIGNALŲ KALBOS ČIA RASITE EUROPOS KALBŲ ŠAKNIS  Papildyta 01.24 11:45:

  kai kurių pavardžių vardų kilmė pvz RIMKAI[RIMKA-ŽEMAITIŠKAI RR-URZGESIO AGRESIVUMO GARSAS IMK A RŪTA R Ū TA RAIMONDA[RR AI MON DA [AI MAN DAR] RIMA R IMA ŠIMKA ŠŠ-TYLIAI IMK A.  Papildyta 01.26 15:39:

  Rusiškas žodis mėnulis-mesiec. JO atsiradimo versija manau tokia kai budavo tamsi naktis noč[žemaitiškai no če lig sako kur ieškoti nes tamsoje sunku ką rasti ar sumedžioti.o štai šviečiant mėnuliui galima daug žverių primedzioti mėsos privalgyti[mėsėdc-mėsos gausus valgymas žemaitiškai.šviečianti mėnulio pilnatis pirmykščiams žmonėms buvo geras laikas kaip ir diena den[daug eina] žodis planeta pl-senoj žemaičių rodoj palauk a ne ta[ar ne ta] matyt atkreipe demesi ,kad ta ryški žvaigžde keičia savo vietą padangėje zvezdy z-ziurek vez-vis dy-daug yra  Papildyta 01.26 15:56:

  sonce-rusųklb sone vokiečiu garsas s ziurėk susije su šviesa šiluma o ne[garsai .kad negalima i ją ilgai žiurėti vokiškas tag-diena ta-tai,ši g-gerai gut [ut uti ti kaip šilta dar ir dabar sako vaikai. gi zemaitiškai nakte vokiškai nocht tiesiog garsinis raginimas imk na te mano ranka nepasiklysk.Vokiškas eier-kiaušinis matyt atsirado kai pirmykščiai žmonės ieškojo paukščių lizdų,tas kuris surasdavo šaukdavo kitus ei er[yra]jau radau  Papildyta 02.06 15:00:

  žodis voverė žemaitiškai vover[vo ver-na veria grybus ant šakos žmonės jau senai į tai atkreipė dėmesį  Papildyta 02.10 12:58:

  http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/skaitytoju-ekspresas/ode-lietuviu-kalbai-642418/  Papildyta 02.10 13:03:

  http://www.vlkk.lt/lit/52539?page=10  Papildyta 02.10 13:47:

  MANO NUOMONĖ KAIP ATSIRADO ŽEMAIČIŲ RUODA .PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS IEŠKOJO MAISTO RAD -RADO RAD-RUSIŠKAI LAIMINGAS O JEI DAR DAUGIAU RADO JIS JAU SAKE RAD DA DA[ RADAU DAR DAR BET REIKEJO PARODYTI KUR TOS UOGOS,BITĖS AR ŽVĖRIS YRA PAPASAKOTI-PARODYTI RR O DA[RR-KREIPINYS NEPRAŽIOPSOK O DAR Ū ČION Y JE [O ČIONAI ATEIKITE YRA TAIP] ONTA ONCS ANTAI JIS CS[TIK TYLIAI NEIŠBAIDYK] TIE KURIE RADO RODĖ SURADO VĖLIAU TAPO ŽODŽI UČIONYJE [MOKSLININKAI] TAS KURIS ATVESDAVO PRIE ŽVĖRIŲ ONTA ONCS ĮGIJO VARDĄ ONTONCS.  Papildyta 02.10 14:09:

  Ū ČION Y JE[ O ČIONAI YRA TAIP]  Papildyta 02.13 13:12:

  ŪČIONYY[MOKSLININKAS Ū ČION Y-YRA Y-YRA UČENIK-MOKINYS U ČE NIK[MAŽDAUG NYK IŠ ČIA NIEKO NENUSIMANAI.MANAU ,KAD JAU PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS TURĖJO GERA JUMORO JAUSMA KAS BUVO JUOKINGA PRILIPDAVO VISIEM LAIKAMS BEJE VOKIŠKAS ŽINO wissen[vis en žemaitiška prasme visi eina ten nes žino ,kad ten daug uogų,grybų  Papildyta 02.24 10:51:

  beje vokiškas wissen-žinojimas [viss -visi en-eina visi eina uogauti grybauti,nes žino,kad yra daug uogų grybų [-ino vieta kur yra ir visi eina  Papildyta 02.24 11:00:

  žodis antpečiai žinoma kilo nuo to,kad vyrai ant pečių iš medžioklės ką nors gero parnešdavo laputės kailiuką,zuikį,ar stirnaitę. todel moterys ir žiurėjo ką vyrai neša ant pečių ir kokie tie pečiai,o gal net kai siudavo drabužį ir papuošdavo šaunių vyru pečius[beje kaip šifruojasi laipsniai generols[gen -gena er[ir] matyt visus gena ir gena pulkininks[aišku ,kad pulkas jo vadas kapitoncs[api ton cs]apie ji nepasiginčysi cs -tylek leitenants[nurodo kur pult eiti ei ten] seržanta[ er gali gaut no jo į žandą jei neklausysi] tai toks kariįkas vaizdelis baroncs[bara oncs bara jis] maršalas visus muštruoja marš  Papildyta 02.26 16:29:

  otec ,ojtec[tevas rusiskai,lenkiskai] oj te c ar oj te c tai kai tevas duoda pvz uogu vaikams o te ir cc-tyle4k nesaklyk kad daviau nes visiems norintiems neuzteks arba o te c-tyldo,kad vaikas neverktu ir duodajam maisto ar gal kai reikia ie berzines koses  Papildyta 02.26 16:33:

  direktor megstantis kitus siuntineti duoti uzduotis zmogus [ ir ek tor siuncia eiti nes turi kazkas ko jam reikia] pirmininks tas kuris pirmas ininka i darba ,kelione pradininkas  Papildyta 02.27 19:29:

  brolis,sesuo[brat,sestra rus. bruder,schvester. manau brolis analize rodo,kad nelabai kokie buvo santykiai tarp broliu,seseru br-tai pasibjaurejima lis -lys gal prie brolio zmonos ar lys ne i savo reikalus rusiskas at tarsi et vokiskas bruder skamba ko ne brudas. rodo nusivilima . ses-galbut kartu suses galune tra[gal suseda ir trata-plepa be reikalo vokiskas schvest er svencia kartu su sese  Papildyta 02.27 19:35:

  dede diadia vokiskai onkel[ant keliu matyt vaikui patinka but dedei ant keliu ontkel-zemaitiskai ant kelio arba ded-kazka deda duoda dovanoja teta tiotia tante[vokiskai] ta n te[kazka duoda] rusiska teta tio tia kalba tarsi vaiko kalba tai imk. te ta[imk ta]  Papildyta 02.27 19:41:

  beje anukas vokiskai Enkel[ant keliu]ar vieno kelio arba pajuokavimas pvz atspek maziuk a nu kas anoks zemaitiskai.[noks augs]  Papildyta 03.01 21:04:

  mes mylim ir gerbiam ŠVENTĄ KAZIMIERĄ,Vilniuje nuo seno garsios ir Kazimiero muges  Papildyta 03.01 21:04:

  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-03-04-sv-kazimieras-lietuvos-globejas/7541  Papildyta 03.01 21:08:

  žinoma ,kad ir iki šventojo KAZIMIERO gyveno Kazimierai .Manau vardas KAZIMIERAS NERA LABAI ARCHAJIŠKAS BET JĮ ŠIFRUOČIAU KAZ I MIERAS [KAŽIN YRA MIERAS TARSI KLAUSIMAS AR TEISINGAI MATUOJI ,SVERI,GAL TAI BUVO KOKS PIRKLIŲ PRIEVAIZDAS TAS ŽMOGUS KURI PRAMINE KAZIMIERAS KAZIMIER  Papildyta 03.07 14:51:

  GARSIAUSI PASAULIO IŠRADĖJAI SAVO PAVARDĖSE TURI ARCHAJIŠKUS ŽEMAITIŠKUS KODUS  Papildyta 03.07 14:51:

  http://mokslas.delfi.lt/science/10-isradimu-labiausiai-pakeitusiu-pasauli.d?id=56405447  Papildyta 03.07 14:54:

  MATYT NET ARCHIMEDO PROTEVIAI BUVO SUSIJE SU MEDŽIAIS MEDIENA AR CHI MED [JIEMS BUVO VIENAS JUOKAS SUJUNGTI VIENA MEDŽIO GABALA SU KITU O KAI DAR IŠRADO MEDVARŽČIUS....  Papildyta 03.07 14:56:

  GUTENBERG G U TEN BER G [Ū TEN BERIA GERAI BEJE GUT IRGI GERAI.  Papildyta 03.07 14:59:

  FLEMING LE MING[TEGU MIEGA] EDISON [JIS YRA VALGUS ED-VALGO]R O BERT S  Papildyta 03.07 15:01:

  KON PASAS KON PASAKA NUGI KURION PUSEN PLAUKTI  Papildyta 03.07 15:21:

  NA O RATAS TAI JAU TIKRAI ŽEMAITIŠKOS MINTIES IŠRADIMAS IR ŽODIS PAGRINDINĖM KALBOM. VOKIŠKAI-RAD[RAD O SURADO KAIP KROVINI PERGABENTI] ANGLU WHEEL[VILKT PATOGU] RUSIŠKAI KO LES O[TIESIOG DŽIUGAVIMAS LENGVAI LIEČIA RIEDA] R A TAS RIED A-NUOSTABA TAS[ŠIS]  Papildyta 03.07 15:23:

  NE BE REIKALO TELŠIUOSE ŽEMAIČIŲ SOSTINĖJE STOVI PAMINKLAS ,KAD PIRMIEJI ŽMONĖS ADOMAS IR IEVA BUVO ŽEMAIČIAI[ADOMS I EIVA]  Papildyta 03.07 15:27:

  http://www.telsiaitic.lt/index,lt,15299.html  Papildyta 03.07 15:30:

  http://www.panoramio.com/photo/58409093  Papildyta 03.13 15:54:

  pirmykščių žmonių vaikai seniai suprato koks geras žodis europa [kai dar tik ropoti mokėjo jau džiugavo e..u.ropa.  Papildyta 03.13 15:59:

  žodis doktor[rusų,vokiečių -] daktaras žemaitiškai duok turi. kai žmogui skauda jis vaitoja vai,vai vai ji ramina s tai[imk] vai s tai vai s tinė vai s ta žolė[imk naudok šią žolę nebeskaudės nebebus vai vai.  Papildyta 03.13 16:03:

  širdis žemaitiškai šerde - š-tylėk er-yra de[plaka de de de] arba ger de[girdi] vokiškai herc er c serdce s er dce yra če  Papildyta 03.13 16:06:

  žodis gėda matyt atsirado,kada kai kurie gentainiai nenoredavo dalintis bendru grobiu ir jau valgydavo griždami į stovykla g ėda [guli ėda mum neduoda]  Papildyta 03.13 16:08:

  beje lenkiškas lekaž lek lekia,skuba až[labai žemaičių terminologija- ruoda  Papildyta 04.23 13:04:

  Žodis naturlich[naturalu] žemaitiškai šifruoju na tur likcht [na turi likti]  Papildyta 04.27 10:25:

  ŽEMAIČIŲ RODOS PRASMINIŲ ŽODŽIŲ GAUSU NETIK SENOVES RUSŲ,VOKIEČIŲ,LENKŲ,UKRAINIEČIŲ KALBOSE BET IR KITUOSE KALBUOSE,AŠ VIENAS VISKO APREPTI NEGALIU..  Papildyta 04.28 19:07:

  gaila,kad nera suinteresuotų,organizacijų,kurie noretų įgyvendinti,kad ir hipotetinį kalbos atsiradimo nuo atskirų prasminių garsų pereinant prie skiemenų ir žodžių,juk jei žmonės butų nesusikalbėję jie butų negalėje nei ugnies ikurti,nei rato pasigaminti,nei savo patirties perteikti palikuonims.NET VISIŠKAI FANTASTINIAI KŪRINIAI MIKIMAUZAS,HARIS POTERIS TURI PASISEKIMĄ NEŠĄ PELNĄ,.MES LIETUVIAI,ŽEMAIČIAI TURIME ARCHAIŠKIAUSIĄ KALBĄ IR DEJE TO NEPANAUDOJAME NEI KOMERCIŠKAI,NEI POLITIŠKAI  Papildyta 04.28 19:14:

  VISA EUROPINE CIVILIZACIJA ATSIREMIA TIK Į SENĄJĄ GRAIKŲ,ROMĖNŲ KULTURĄ,TAČIAU ŠAKNYS GI SLYPI ŽYMIAI GILIAUKALBA ATSIRADO PRIEŠ ŠIMTUS TUKSTANČIUS METŲ ŽINOMA KUR TADA MŪSŲ IR MŪSŲ KAIMYNINIŲ TAUTŲ RUSŲ,LENKŲ,VOKIEČIŲ PROTEVIAI GYVENO AFRIKOJE AR INDIJOJE [KUR TIE PIRMIEJI GARSAI Y I E ER MMM OOO A BUVO IŠTARTI.SVARBU ,KAD TIE ARCHAJINIAI GARSAI SKIEMENINIAI ŽODŽIAI MUS JUNGIA YRA SVARBU,BENDRAM SUSIPRATIMUI TAIKAI  Papildyta 04.28 19:21:

  MANAU BUVO LAIKAS,KAI LDK KONKURAVO SU MASKVOS KUNIGAIKŠTYSTE,JIE MATYT MANE,KAD NAUDINGIAU PALAIKYTI IDEJA,KAD RUSIJA ĮKURĖ SKANDINAVŲ ATEIVIAI RIURIK IR NEPRIPAŽINTI ŽEMAIČIŲ-LIETUVIŲ KUNIGAIKŠČIŲ YPAČ GEDEMINO VAIDMENS.MŪSŲ GI XIXA VEIKĖJAI,KURIE VAIKYSTEJ BENDRAVO RUSŲ,LENKŲ KALBA MATYT SENOSIOSE ŽEMAIČIŲ ŽODŽIOSE NEPAGRISTAI MATĖ RUSIFIKACIJOS ĮTAKĄ,IR NET NEDRYSIO MANYTI,KAD ŽEMAIČIŲ RODA TURĖJO DIDŽIULĘ YTAKĄ SENOVĖS SLAVŲ KALBOMS  Papildyta 04.28 19:28:

  MANAU PIRMYKŠČIŲ ŽMONIŲ ŠOU [PIRMYKŠCIŲ ŽMONIŲ STOVYKLA,RESTORANAI,ŽŪKLĖS,MEDŽIOKLĖS IR PRITRAUKTŲ TURISTŲ,YPAČ VASARA JEI BUTŲ ORGANIZUOTA KURORTUOSE NERINGOJE,PALANGOJE AR GAL IR DRUSKININKUOSE AR VILNIAUS,VARENOS APYLINKESE ARBA ŽEMAITIJOS REGIJONE.TAI NAUDINGA IR SAVIVALDYBEMS IR VIEŠBUČIAMS,IR SUARTINTUMUS SUKAIMININĖMS TAUTOMS,IŠGARSINTŲ ,KAIP SENIAUSIOS KALBOS KRAŠTĄ,GAL TAI TAPTU SAVOTIŠKU LIETUVIŠKU DISNELANDU.  Papildyta 04.28 19:36:

  PIRMYKŠČIŲ ŽMONIŲ SCENARIJUS GALI BUTI DERINAMAS ATSIŽVELGIANT Į GAMTINES SĄLYGAS[PVZ NERINGOJE GALIMA VAIZDUOTI PRIE KOPŲ CIVILZACIJOS GIMIMĄ AFRIKOJE. ŽVEJYBA,MIŠKINGUOSE RAJONUOSE UOGŲ,GRYBŲ RINKIMAS PINIMAS IŠ ŠAKINŲ,KAILINIŲ RUBŲ GAMYBA,AR ŽEMDIRBYSTĖS PRADŽIA  Papildyta 04.28 19:40:

  GALIMOS IR SPECIALIOS PROGRAMOS[TIK VAIKAMS] SUAUGUSIEMS[BERNVAKARIAI] AR PARENKTA UŽSIENIEČIAMS RUSAMS,VOKIEČIAMS,LENKAMS.GALIMA TIK KALBETI APIE TAI AUDITORIJAI RIMTAI AR JUMORO FORMA  Papildyta 05.11 11:18:

  VANAGAI VA-NA IR NAGAI [VANAGAI ŽINOTE KOKIUS TURI KOJŲ NAGUS  Papildyta 07.15 14:50:

  slaviskas pei na[na gerk] prigijo peina[pienas žemaitiškai vokiškas milch gi asosijuojasi su žemaitišku gi žodžiu milš [pamilš karvę]  Papildyta 07.15 14:55:

  beje daug idomaus apie nykstančias pasaulio kalbas rašo NATIONAL GEOGRAFIK LIETUVA RUSS RYMER STRAIPSNYJE TILSTANTIS BALSAI NR7 LIEPA 2012.54PUSLAPIS Daug idomių pastebėjimų apie serių kalba[MEKSIKA] KURIE ĮVARDINDAMI KALIFORNIJOS GYVŪNIJA NUSAKĖ JŲ BUDO ELGESIO SAVYBES TAI TAIP KAIP IR ŽEMAITIŠKAI VELKS [VILKAS NES NUSIVELKA GROBĮ  Papildyta 07.15 14:57:

  http://www.nationalgeographic.lt/lt/zurnalu_archyvas/2012_liepa/tilstantys_balsai/  Papildyta 07.15 15:07:

  TURIME SUVOKTI,KAD ŽMONIJOS AUŠROJE GYVENOME NEDIDELIAME AREALE O DABAR DAR KAI KURIŲ ŽMONIŲ VARTOJAMA ŽEMAITIŠKĄ RODA BUVO TA PROKALBĖ INDOEUROPIEČIŲ KALBŲ.TAI NETIK LIETUVIŲ ,RUSŲ,UKRAINIEČIŲ,LATVIŲ,BALTARUSIŲ,VOKIEČIŲ,ANGLŲ.LOTYNŲ,GRAIKŲ ŠAKNYS TAI VISOS VAKARŲ CIVILIZACIJOS ŠAKNYS,TAS SUVOKIMAS ,KAD MES PAGAL KALBA BUVOME BROLIAI TA PROKALBE ,KAIP PIRMASIS MUSŲ DVASINIO BENDRAVIMO PIENAS GALI SUARTINTI TAUTAS UŽTEKS LIETI KRAUJA KOKS SKIRTUMAS TARP RUSU-UKRAINIEČIŲ AR VOKIEČIŲ,JUK VISŲ JŪSŲ PROTĖVIŲ-PROTĖVIAI SUSIROKAVO-SUSIKALBĖJO ŽEMATIŠKAI  Papildyta 07.16 14:17:

  PAVARDĖ MOZER ŽEMAITIŠKOS KILMĖS M-GARSAS NUOSTABA,MALONUMAS OZER [O ŽĖRI OZER [ SENOJOJE ŽEMAIČIŲ RODOJE SLAVŲ KALBOJE EŽERAS.  Papildyta 07.16 14:24:

  PATEIKSIU KELIAS ŽODŽIO LIETUVA ATSIRADIMO VERSIJAS.1] MŪSŲ KRAŠTE SENOVĖJE AUGO NEIŽENGIAMOS GIRIOS TANKUMYNAI,TODĖL MEDŽIOKLĖS METU VADAI NURODYDAVO KURIA KAM KONKREČIAM MEDŽIOTOJUI KRYPTIMI REIKIA LYSTI Į TANKUMYNĄ IR BAIDYTI VARYTI ŽVĖRIS,KAD JUOS IŠVYTI Į UPĖS,EŽERO,PELKĖS PAKRANTĘ AR Į LAUKĄ KUR JŲ JAU LAUKĖ KITI PASIRENGE MEDŽIOTOJAI VADO KOMANDŲ GARSAI SKAMBĖJO TAIP L IE TU VA L-LYSK IE TU [EI TU] VA-[VA TEN PARODOMA KRYPTIS RANKA  Papildyta 07.16 14:30:

  2 VERSIJA. MŪSŲ PROBOČIŲ GENTYS NUO PRIEŠŲ GINDAVOSI PILIAKALNIUOSE ,PYLYSE. AN PUOLANČIŲ PRIEŠŲ PILDAVO VERDANČIĄ DERVĄ,MĖTYDAVO AKMENIS,RĄSTUS. VADAI KIEKVIENAM GYNĖJUI PRIEŠ MŪSĮ NURODYDAVO VIETĄ IR PARODYDAVO KURIA KRYPTIMI JIS TURI PILTI VERDANČIA DERVĄ TODĖL PRIEŠ MŪSĮ SKAMBĖJO KOMANDOS LIET U VA LIET UVA LIETUVA  Papildyta 07.16 14:35:

  3VERSIJA L IETUVA PILNAS LAUKAS KARIŲ SU IETIMIS,RAITELIAI IR PĖSTININKAI KARINGAI KRATO IETIS VISAS LAUKAS KAIP IEČIŲ MIŠKAS IETUVA.O KAI RAITELIAI SU ŽIRGAIS IMA LĖKTI LEKIA GALINGA ARMADA LEKIA IETUVA LIETUVA[VISOS MANO IDEJOS GALI BUTI PANAUDOTOS RENGINIUOSE TIK SUDERINUS SU MANIMI AUTORIUMI ANTANU KONTAUTU  Papildyta 07.22 21:42:

  Pavarde Gebels skamba geb[geba] els[ilsisi] geba ilsetis beje Gering [gerin žemaitiškai ,o lietuviškai gerėja  Papildyta 09.21 13:38:

  sąmonė galėjo būti visai ne evoliucijos viršunė o tiesiog didelis labai sėkmingas atsitiktinumas CAROLINE WILLIAMS NEW SCIENTIST  Papildyta 09.21 13:38:

  http://www.technologijos.lt/n/mokslas/zmogus_ir_medicina/S-27390/straipsnis?name=S-27390&l=2&p=1&utm_source=Susije_po_straipsniu&utm_medium=Vidine_navigacija&utm_campaign=Vidine_navigacija  Papildyta 11.08 11:33:

  naujai išrinkto KOPTŲ POPIEŽIAUS PAVARDE TAWADROSAS [ŽEMAITIŠKAI TAVA[TAVO] DROSA[DRĄSA]  Papildyta 11.29 15:59:

  PAVARDE JELISEJEV [ZEMAITISKA] PRASME JE [TAIP] LIS SEJEV BUS LIETAUS EINAM SETI[PVZ JAVU.  Papildyta 11.29 16:02:

  ZODIS TIKEJIMAS TEKEJEMS TEK [TIK] EJEMS [EJIMAS GROBIO IESKOJIMAS ZMOGUI SUTEIKDAVO GALIMYBE ISGYVENTI. VERA V-KRYPTIS ER A YRA VA,EJIMAS IESKOJIMAS,BE TIKEJIMO NIEKO IR NEPASIEKSI.  Papildyta 11.30 11:13:

  vardas ALEKSEJ ALEK [ATSITRAUK NEKLIUDYK] SEJ [SEJU] MATYT ZMOGUS KURIS SEJO JAVUS  Papildyta 03.30 16:22:

  ŽODIS METODIKA M ET O DIKA [PASTEBEJIMAS KAD TA PAAUGLE ISDYKUS IR KAIP JĄ DABAR SEKMINGAI PAAUKLETI  Papildyta 08.03 12:57:

  Istorijoje minimas kunigaikŠtis PALEMONAS ,KAD JIS ATVYKO Į LIETUVĄ IŠ ROMOS IMPERIJOS[TAIP NORĖJO LIETUVOS BAJORIJA PARODYTI SAVO GIMINYSTE SU ROMENAIS] MAN JIS ISIŠIFRUOJA KAIP ŽEMAITIŠKAS VARDAS PALE MON [PALEI MANE] [TOKIA MANO NUOMONE  Papildyta 08.03 13:05:

  BEJE ŽODIS KOPLIČE [KOPLIČIA] MATYT KILUSI NUO ŽODZIO KOPOLS IR LI ČE ,GALBUT ,DAR PRIEŠ KRIKŠČIONIŠKAIS LAIKAIS ,KAD APSAUGOTI SAVO ŠVENTAJĄ UGNĮ NUO LIETAUS,LIUČIŲ AR ŽIEMĄ NUO SNIEGO STATYDAVO MEDŽIO KUPOLUS KOPOLS LI ČE[KUPOLAS NUKREIPIA VANDENS LAŠUS IR LIJA TIK ŠALIA [T,Y NUVARVA VANDUO O UGNIS NEUŽPILAMA ] VELIAU KOPLYČIOS TAMPA KATALIKIŠKOMIS BAŽNYČIOMIS ŽINOMA JUOS PATOBULINUS  Papildyta 09.29 10:34:

  PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS MEDŽIOKLĖJE NAUDOJO VAROVUS TAI MOTERYS VAIKAI,SENESNI VYRAI. JUOS MATYT RIKIUODAVO VIENAS GRETA KITO VAROVŲ VADOVAI NUOLAT SKAMBĖ KOMANDOS -MOTERIMS TA VAR IŠČI [ŠITA VARYS IŠ ČIA VYRAMS TO VAR IŠČI TODĖL ŽODŽIAI RUSIŠKI,LENKIŠKI TOVAR TAVAR TAVARIŠČI TOVARIŠČI YRA ŽEMAITIŠKOS KILMĖS.ŽVĖRIŲ KAILIAI MIŠKO GENTIMS IR BUVO PIRMOJI PREKĖ O VAROVAI MEDŽIOKLĖJE VIENAS KITĄ GERIAU PAŽINDAVO SUSIDRAUGAUDAVO TAPDAVO DRAUGAIS[DR AUGA]DRASŪS KARTU AUGO[NUO VAIKYSTĖS] MEDŽIOKLĖS DRAUGAI DRAUGĖS TAVARIŠČI  Papildyta 10.15 18:08:

  gausybe baltiškų[žemaičiams,lietuviams latviams suprantamų vietovardžių visoje Europoje iki pat Uralo kalnų galima paaiškinti ,kad čia visur gyveno žmonės dar naudojesi indoeuropiečių prokalbe ir rusų,vokiečių bei kitų kalbų žodžius tik tos prokalbės mąstyme galima suprasti. Todėl reikėtų visiems visoje Europoje dėti pastangas tą prokalbę atkurti,gilintis į sąmonės gelmes,beja JAV sąmonės -smegenų tyrimams yra skirtos didelės lėšos.galėtu įsijungti daugiau žmonių ir LIETUVOJE.MUMS VISIEMS EUROPIEČIAMS PROKALBĖ ATEITYJE GALĖTU BUTI BENDRA KALBA,KAŽKUR DABAR GLŪDINTI GENUOSE AR PASAMONĖJE  Papildyta 11.18 18:00:

  beje nuo žodžio var [varo] galėjo atsirasti ir žodis varda[vardai] ,nes reikejo išvardinti kas dar varys žvėris var da[varo dar] GAL IŠPRADŽIU TAI BUVO PRAVARDES VELIAU TAPO VARDAIS, GAL TIEMS VAROVAMS PO SEKMINGOS MEDŽIOKLES TEKO DALIS GROBIO IMI IME NA IMENA[VARDAI RUSŲ KALBA] OGAL JIE GAUDAVO MĖSOS NA MES[IMK MĖSOS] NAME[VARDAS VOKIŠKAI]  Papildyta 11.18 18:02:

  http://translate.google.lt/#lt/de/VARDAS  Papildyta 11.18 18:19:

  SUVARIUS PVZ LAUKINES AVIS PRIE LIŪNO AR UPES GALEJO KILTI IR MINTIS APTVERTI ERIUKUS,KAIP MAISTO ATSARGA JUOS PASAUGOTI,KOL SUDOROS SUMEDŽIOTA AVIENĄ[SU VAR GARDS] SUVARO Į GARDĄ] GARDAS NES TEN GARDUS MAISTAS,ŽINOMA GARDS TURI BUTI NEIŠARDOMAS NES ARD [ARDO]IR KAD NEPATEKTU TEN VILKAI.TVER[TVERIA] SU VERIA STAMBIAS ŠAKAS PAGALIUS PADARO TVOR [TVORĄ]VELIAU ATSIRANDA APTVARA[APTVARAS DIDESNIS PLOTAS KUR JIE GALI GANYTIS PRIAUGTI SVORIO TVARTS[TVARTAS] KUR JIE IŠ APTVARO SUVAROMI NAKČIAI VAR TA[VARTAI] TVARTAS GALEJO BUTI DALIS NAMO,KUR LAIKE GYVULIUS AR ATSKIRAS PAS TA TAS[ŽODIS PASTATA TARSI NUOSTABA ,KAD JIS TURI NEVIENA NOMĄ[NAMĄ]  Papildyta 11.18 18:30:

  ŽODIS ARKLYS VOKIŠKAI -ANGLIŠKAI HORSE TAI TARSI ŽEMAITIŠKA VARYMO Į TVARTĄ AR APTVARA KOMANDA KOOR ŠE[KUR ŠEN EIK ] BEJA IR ARIANT TAIP ARKLIAI KOMANDUOJAMI ,KAR NEIŠKREIPTU VAGOS KOOR ŠE ŠEN  Papildyta 11.18 18:31:

  http://translate.google.lt/#lt/en/ARKLYS  Papildyta 11.18 18:37:

  RUSIŠKAI NAMAS DOM [AR KILO NO ŽODŽIO DOMA [ŽEMAITIŠKAI DŪMAI] AR NUO DOM [DUMIA NAMO,BĖGA NAMO] NOMMS [NAMAS] TIESIOG PASITENKINIMO IŠRAIŠKA ČIA GI VALGOMA MMĖS. ŽODIS ANKLŲ VOKIEČIŲ HAUS[NUO TO KAD REIKIA NUSIAAUTI PURVINAS VYŽAS  Papildyta 11.18 18:41:

  GAL IR ŽODIS VO NE VONE VA NE[VANA VONIA] ATSIRADO NUO TO ,KAD PURVINO Į NAMĄ NENORĖJO ĮSILEISTI REIKALAVO VANDENIU APSIPRAUSTI.  Papildyta 11.18 18:42:

  http://translate.google.lt/#lt/ru/VONIA  Papildyta 11.18 18:45:

  VO NIA SKAMBA KAIP IR ARKLIO PAVARIMAS Į UPĘ KAD APSIPRAUSTŲ  Papildyta 11.18 18:49:

  DAŽNAI ŽEMAITIJOJE NIA TARIAMAS IR SUPRANTAMAS KAIP NE O NOJ[REIŠKIA PRITARIMA NOJE-NA TAIP JE -TAIP SUTINKU PRITARIU]  Papildyta 12.18 19:10:

  ŽODIS IŠMINTIS ŽEMAITIŠKAI IŠMENTE TARSI PASAKO KAD TAS KURIS MOKEJO SUPRASTI ŽVERIŲ PEDSAKUS IŠ KUR IR KUR JIE NUEJEJO IŠ MEN TE [MINA TEN] MUDRAST M U D RAST KUR JUOS SURAST SUMEDŽIOT  Papildyta 12.18 19:11:

  http://translate.google.com/?hl=lt#lt/de/i%C5%A1mintis  Papildyta 12.18 19:12:

  VOKIŠKAS IŠMINTIES ŽODIS IRGI PASAKO VA EITA IR MUMS MEDŽIOTOJAMS REIKIA TEN EITI  Papildyta 12.18 19:15:

  ŽEMAITIŠKO EIT DUMT MĄSTYMO PRASME ATSEKAMA IR KITŲ KALBŲ ŽODŽIUOSE  Papildyta 12.20 11:38:

  išmentes asocijuojasi ir su žodžiu išmeste[kaip išmisti surasti maisto,išsimaitinti save savo šeimą gentį  Papildyta 12.24 15:08:

  zodis ideja irgi matyt kilo no to kad sugalvojus gera medziokles plana ir nudobus daug zveriu pirmyksciai zmones potavo ir dziaugesi ed ei ei [ai ai kiek valgio kaip gausiai valgom ed a[rusi6kas zodis eda-valgis arba nuo zemaitisko zodzio idej[idejo pvz idejo i kelione maisto  Papildyta 01.25 16:55:

  žodis mesinė mėsinės matyt ,kad kai imama pjaustyti mėsinėti nudobtą gyvūną tai yra jo mėsos dalys ir tuoj pat mėsa išsidalima ir jos nebėra nė mėsinė todėl žodis mėsinė nera labai jau patrauklus vartotojui-pirkėjui žodis  Papildyta 01.28 17:20:

  NORINT SUVOKTI PIRMYKŠČIŲ ŽMONIŲ MĄSTYMĄ MATYT VIS REIKIA BANDYTI SAVO SĄMONĖS LAIKO MAŠINA NUSI;LEISTI IKI JŲ PRIMYTIVAUS MĄSTYMO ,PASAULĖJAUTOS SUPRATIMO ,KAS JIEMS BUVO SVARBIAUSIA ,KAIP PRASIMAITINTI IR KAIP GIMĖ JŲ GROŽIO SUVOKIMO DAIGAI,EMOCINIAI RYŠIAI,SUKAUPTOS GARSINĖS PATIRTIES PERTEIKIMAS SAVO VAIKAMS KURIEMS REIKĖJO NE TIK PERDUOTI GARSŲ INTONACIJAS ,BET IR PARODYTI AR GRIMASOMIS PERTEIKTI TAI KAS BUVO KAS PADEJO IŠSIMAITINTI SAVO SUKAUPTĄ IŠMINTĮ  Papildyta 01.28 17:30:

  MANAU ,KAD GARSŲ PAMEGŽIOJIMAS BUVO SVARBUS GARSAI Ž, Z BI [TARSI ATKARTOJIMAS BITĖS ,KAMANĖS ZVIMBIMO BEJE IR SKIEMUO [ZVIM]PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS RASDAVO KAMANIUS LIZDUS AR LAUKINIŲ BIČIŲ DREVES IR GAUDAVO NUOSTABAUS MAISTO MEDAUS ,ŽIEDADULKIŲ,BIČIŲ PIENELIO,BIČIŲ VIKŠRŲ,KURIE LABAI BUVO SKANŪS MMĖD[MEDUS ]IR TURĖJO ĮTAKOS JŲ SMEGENŲ VYSTYMUISI.BUVO GERA PROFILAKTINĖ PRIEMONĖ PRIEŠ LIGAS ,BIČIŲ NUODAI STIPRINO IMUNITETĄ,GERAS PRIEŠNUODIS PRIEŠ GYVAČIŲ NUODUS API[APIE BITE IR JOS MEDŲ MATYT DAŽNAI GALVODAVO TODĖL IR LOTYNIŠKAS JOS PAVADINIMAS TARSI KALBA APIE.  Papildyta 01.28 17:31:

  MANAU ,KAD GARSŲ PAMEGŽIOJIMAS BUVO SVARBUS GARSAI Ž, Z BI [TARSI ATKARTOJIMAS BITĖS ,KAMANĖS ZVIMBIMO BEJE IR SKIEMUO [ZVIM]PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS RASDAVO KAMANIUS LIZDUS AR LAUKINIŲ BIČIŲ DREVES IR GAUDAVO NUOSTABAUS MAISTO MEDAUS ,ŽIEDADULKIŲ,BIČIŲ PIENELIO,BIČIŲ VIKŠRŲ,KURIE LABAI BUVO SKANŪS MMĖD[MEDUS ]IR TURĖJO ĮTAKOS JŲ SMEGENŲ VYSTYMUISI.BUVO GERA PROFILAKTINĖ PRIEMONĖ PRIEŠ LIGAS ,BIČIŲ NUODAI STIPRINO IMUNITETĄ,GERAS PRIEŠNUODIS PRIEŠ GYVAČIŲ NUODUS API[APIE BITE IR JOS MEDŲ MATYT DAŽNAI GALVODAVO TODĖL IR LOTYNIŠKAS JOS PAVADINIMAS TARSI KALBA APIE.  Papildyta 01.28 18:18:

  GAL PIRMYKŠTĖ MOTERIS SUVOKĖ ,KAD TIE Ž ARBA DAR SUDĖTINGESNIS GARSŲ JUNGINYS VA BŽ DŽ AI [VA BŽ DŽ[JŲ GASŲ MODELIACIJOS AI -TAI SKAUSMO GARSAS KAI ĮGELIA  Papildyta 01.28 18:24:

  JIE IR PADARO TĄ SKANUMYNĄ MĖDU[MEDŲ] BET SURASTI JŲ LIZDĄ NĖRA TAIP LENGVA,GAL LENGVIAU KAMANĖS URVELĮ[OLELE] KURI KAŽKUR TŪNO TARP ŽOLIŲ O GAL ŽODIS Ž[ŽIURĖK VABZDYS] OLĖ[JOS OLA JOS LANDA LIZDAS TODĖL ŽOLĖ SVARBU NES ČIA GALIMA RASTI KAMANIŲ LIZDĄ NORS IR NEDAUG BET NEDIDELĮ KOR Į  Papildyta 01.28 18:31:

  IEŠKAN TARP ŽOLIŲ KAMANIŲ LIZDŲ PASTEBĖJO KAD ANT ŽYDINČIŲ ŽIEDŲ TOS Ž AR DŽ BI[BINE] BEJE VOKIŠKAI BITĖ KAŽKĄ ILGAI TEN KAPSTOSI IR PIRMYKŠTĖ MOTERIS AR VYRAS PADARO GENEALIĄ IŠVADĄ Ž ĖDA [BITĖ ĖDA ŽIEDĄ] O KADANGI TAIP JŲ ISITIKINIMU YRA TAI TAS RYŠKIASPALVIS IR GAUNA PAVADINIMĄ ŽĖDA ŽĖD [ŽYDI]KADANGI PAGAL KVAPĄ JIS PRIMENA NUOSTABŲ MĖDU[MEDU TAI TAMPA AIŠKU IŠ KUR TA Ž PAIMA IR KOR E TO SKYŠČIO IŠ TŲ ŽIEDŲ  Papildyta 01.28 18:39:

  PASIDARO AIŠKU,KAD SURADUS ŽYDINČIŲ AUGALŲ ŽIEDŲ GALIMA PASEKTI IR SURASTI BIČIŲ DREVES IR TAIP GEIDŽIAMUS KORIUS BEI MEDŲ,KAI BITĖS PRISIRENKA YPAČ RYŠKIŲ GELSVAI ORANDŽINIŲ KIAULPIENĖS ŽIEDADULKIŲ AR RAUDONOS SPALVOS ŽIEDADULKIŲ JŲ SKRYDĮ ŽYMIAI LENGVIAU SUSEKTI IR JAI PAKILUS Į ORĄ. GAL GARSAI JAI RENKANT NEKTARĄ PANAŠUS Į GARSĄ Ž O JAU KILANT AUKŠTYN GARSAS VARIJUOJA Į Z Z EN I TA Z[BITĖ EN EINA-SKRENDA I TAI TĄ PUSĖ[GAUNASI ŽODIS ZENITĄ  Papildyta 01.28 18:44:

  ŽMOGUS UŽVERTĘS GALVĄ GALĖJO SPĖTI BĖGTI IR SEKTI BITĘ YPAČ JEI NETOLI BUVO JOS DREVĖ LIZDAS,KADANGI BITĖS VISOS SKRENDA TAM TIKRA TRASA [T RAS A TEN RAS A] TAI JEI PAMESI VIENA TUOJ PAT PANAŠIAME AUKŠTYJE PASIRODYS KITA AR KITOS KURIAS PASEKSI IKI LIZDO,BEJE VAIKYSTĖJE MĖGDAVAU STEBĖTI BITES IR JAS SEKTI IŠMANO JOS AVILŲ AR KAIMYNO  Papildyta 01.28 18:48:

  MATYT IŠ TO SEKIMO PROCESO IR VOKIŠKAS BITĖS PAVADINIMAS BI- NE ČIA DUZGĖ IR JAU NE NEBĖRA]RUSIŠKAI BITĖ P ČE LA TARSI TRUMPINYS PASAKO ČE LAKSTO.  Papildyta 01.28 18:54:

  SURADUS DREVĘ REIKĖJO SUGEBĖTI ĮLIPTI Į MEDĮ KOR EI [KURIA MEDŽIO PUSE PATOGIAU VA AŠ KĄ VA AŠ KAIP AR PANAŠIAI ATSIRADO MATYT IR TO GROBIO LIKUČIO KURIS JAU NEVALGOMAS VAŠKAS PAVADINIMAS[ATLIEKA SUČIULPUS KORIUS BET GALBUT ALKANI IR TĄ VAŠKĄ SUVALGYDAVO O VĘLIAU GAL VAŠKĄ PIKĮ SUGEBĖJO PANAUDOTI ĮDRĖSKIMAMS ŽAIZDOMS GYDYTI  Papildyta 01.28 19:01:

  TAS GARSAS Ž BITĖ ŽIURĖK ŽINOMA DAUGIAU BUDAVO SUPRANTAMAS KAIP ŽIURĖK NES Ž ŽIURĖK IR SURASI Ž EM ŽIURĖK IMA ŽEM [ŽEMĘ] O KĄ NUŽEMĖS ŽMOGUS PAIMDAVO ŽEM OG Ė MOKINO VAIKĄ ŽIURĖK EMI O SUIMI RAUDONA PRISIRPUSIA OG ATSISKIRIA NUO STIEBO Ė SKANIAI VALGAI GAL NET ŽMOGAUS KILMĖ Ž M OGU ŽMON ĖS ŽIURĖKIT MON [MANO ĖS UOGAS KAŽKOKIE KITOS GENTIES ATĖJĘ Į ŽEMUOGYNA AR NET A VIEA AVIETĖ A VIETA GERA Ė  Papildyta 01.28 19:29:

  matyt todel žiedai žolė moterim suteikia džiaugsmo tai sena ir tukstancius kartu pasikartojusi asocijacija apie saldaus medaus suradimą valgyma ,kai kas pasakys ,kad žydėjimas labai gražu ,bet pasamonėje signalas saldaus maisto ,kurio žmogus gaudavo tik valgydamas nedų[pavasarį vasarą o uogas vasaros pabaigoje rieįutus rudeni taipat ir grybus žinoma rudeni ir bičių koriai su medumi buvo dosnesni ruduo žemaitiškai rodou uasocijuojasi su žodžiurad  Papildyta 01.28 19:35:

  rad -rado radou rad ou -daug grybų uogų. žmones valgė matyt ir žiedus nes jų kvapas kaip medaus o gal susirgus medus ir žiedai tapo vaistu žodis va lgis valgis gal buvo gydomasis vaistas tau skauda tu dejuoji vai vai[gal skauda skrandis] va -imk val[valo tepa žaizda gis-gys[išgys pasveiks  Papildyta 01.28 19:51:

  gryby[rusiškai]grybai žemaitiškai gryba angliškai mm aš rum kad juos griebia raunavokiškai pilze[pilna če

  voveraičių pavadinimas nuo to,kad pastebejo vo ver kak vovere veria jas žiemai ant šakų ruošia atsargas žiemai beje žodis žiema žemaitiškai -žeima ž-iurėk eima daug žvėrių pėdsakų suseksim bus mėsos,kurios ypač šaltu netu ypač reikalinga beje žeima zyles padedavo surasti bites nes jos suradusios dreve stuksena ir les lesia išlindusias nerangias nuo šalčio bites todėl zylė galėjo žiema kai bitės neskraido surasti bites reikejo sekti kur tos ieškos z y[yra] ir jas les  če]  Papildyta 01.28 21:28:

  Bitės renka nektarą. Pirmykščiui žmogui buvo panašu, kad jos ėda žiedą.

  http://www.youtube.com/watch?v=D2Wgf_tI0ag&list=PLYZJXh02kTj1aEqXz0BRKoUiaNE53Y2Qy  Papildyta 01.28 21:29:

  Kamanių lizdas, kurį žmonės surasdavo žolėse, olose, urvuose

  http://www.youtube.com/watch?v=XUQCO23C2eA  Papildyta 01.28 21:30:

  http://www.youtube.com/watch?v=lDMaOdIR9nA  Papildyta 01.28 21:36:

  Bičių drevė medyje. Medis nupjautas.

  http://www.youtube.com/watch?v=E7JZvzzNq94  Papildyta 01.28 21:40:

  Bičių kerštas gandrui už tai, kad jis jas lesa nuo žiedų. Tai sąlygoja, kad bitės yra be galo protingos ir kerštingos :)
  http://www.youtube.com/watch?v=KeKefmmDnDE  Papildyta 01.29 13:20:

  žinoma pavasaris dar labiau džiugino žmogų ,pakalbėkim apie perskrendančius paukščius PAUKŠTE PA -PASTEBĖJO AUKŠT E AUKŠTAI PAKYLA SKRENDA BET JAU ŽODYJE ŽOSES[ŽĄSYS] TARSI SAKOMA Ž-ŽIURĖK O-NUOSTABA SES [TUPS LEISIS] IR REIKĖJO PASEKTI KUR NUSILEIS IR SUMEDŽIOTI ŽODIS ONTE[ANTIS] TARSI PASAKO ANTAI TEN BET TIKKRIAUSIAI PATI PIRMOJI ANTIES PRASMĖ NAUDOJAMA PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS BUVO PY PY PYLĖ PY LĖ-LĖKĖ TEN RODOMA PIRŠTU KUR. KADANGI JOS LIZDUS SUSISUKDAVO KLAMPIOSE VIETUOSE TODĖL TEN ĮŽENGTI ŽMOGUI BUVO SUNKU ,GALBUT TADA JIS IR SUGALVOJO LAZDAS PIRMUOSIUS KRIUKIUS KAD DURDAMAS KEMSYNAN PASIŽIURĖTI AR NEPRASMEKSS  Papildyta 01.29 13:28:

  TODĖ ATSIRADO IR ŽODIS DOR -DURIA PY-PYLĖS NA[EINA ŽENGIA PIRMIN ARBA RAGINA KITA EITI NA] TAIGI DĖL TO ,KAD SUMEDŽIOTI ANTĮ AR PASKANAUTI JOS KIAUŠINIŲ TEKO NEMAŽAI PAVARGTI KAD KEMSINUOSE[ŽEMAITIŠKAI KEMSYNA] GAL KAD IMA KARTU SŪNŲ SYN VOKIŠKAI SOHN SU NU TAS SO SU TARSI SAKO ,KAD KARTU GALBUT TĖVAI BUDAVO KARTU ,KAD NEPRASMEGTU AKIVARE AK IVARE[AK ĮKRITO  Papildyta 01.29 13:30:

  TAS SU NU TARSI KOMANDA ,KAD NEATSILIKTU LAIKYTUSI KARTU SU TEVU ,O GAL IT TEVO BAIMĖ ,KAD JO NELAIMĖJE NEPALIKTU ,KAD IŠ AKYVARO SPĖTŲ IŠTRAUKTI  Papildyta 01.29 13:46:

  NA IR VISOS PASTANGOS BAIGIASI SEKME KAI RANDAMAS KIUŠINIŲ LIZDAS EI ER [EI YRA] EIER[VOKIŠKAI KIAUŠINIS] RUSIŠKAI JAICO KAD REIKIA ATSARGIAI IMTI KAD NESUKULTI. GULBE [GULBĖ] TARSI ASOCIJUOJASI SU ŽODŽIU GUL GULI GAL TAI PASTEBĖJIMAS KAI JI PERI PRISISPAUDUSI PRIE LIZDO GER VĖ ASOCIJUOJAS SU ŽODŽIU GERIA,GRAŽUS VAIZDAS KAIP JOS KRATO SAVO KAKLUS KLYKAUDAMOS TARSI PRISIGĖRUSIOS ŽUR A V LI[RUSIŠKAS BET MANAU ŽEMAITIŠKOS KILMĖS ŽODIS SUNKIAI PAKYLANČIOS GULBĖS ŽEMAITIŠKAI LEBEDOS [LEBED][NA TOKIOS NEVIKRIOS LENGVAI SUMEDŽIOJAMOS.ACH NEBUVO TAS PIRMYKŠTIS ŽMOGUS ESTETAS NELABAI BUVO O GAL AŠ IR KLYSTU ,NES MALONYBINIŲ ŽODŽIŲ SAVO MOTERIAI JIS DAUG MOKĖJO PASAKYTI NES AUTORIUS BENJAMIN DWIGT SAVO KNYGOJE MODERN PHILOLOGY RAŠO LIETUVIŲ KALBA IŠ VISŲ EUROPOS KALBŲ TURI DIDŽIAUSIA SKAIČIŲ MALONINIŲ IR MAŽYBINIŲ ŽODŽIŲ  Papildyta 01.29 13:53:

  http://www.dialogas.com/laikrastis/dar-keli-isskirtiniai-lietuviu-kalbos-bruozai/  Papildyta 04.24 13:22:

  parskride paukščiai ir jų sudėti kiaušiniai labai džiugino pirmykščius žmonės todėl jų džiaugsmingi vel y ko vel y ko [vėl yra ko valgyt] matyt ir sukūrė žodį velykos JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS GI ĮVYKO TIK PRIEŠ BEVEIK 2000METŲ, TODĖL KALBĖTI ,KAD VELYKOS ŠVENTOS YRA KEISTOKAS KATALIKAMS IR VISIEMS KRIKŠČIONIMS TURI BUTI ŠVENTAS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS KURIS TAI TIKINTIEMS GARANTUOJA AMŽINAJĮ GYVENIMĄ  Papildyta 04.24 13:36:

  KALĖDOS IRGI NĖRA ŠVENTOS ŠVENTAS YRA KRISTAUS KUDYKĖLIO GIMIMAS. DAU KUR TEIGIAMA KAD KALEDA ATSIRADO NUO PAPROČIO TAMPYTI KALADE,GAL TAME IR YRA TIESOS JUK ŽODIS LED A [LEDAS]AI LEIDŽIA IŠLAIKO ,GAL BUT TAIP PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS IŠBANDYDAVO LEDO TVIRTUMO,JUK JEI METUS ANT UŽŠALUSIOS UPĖS AR PELKĖS SUNKIĄ MEDŽIO KALADĘ LEDAS NEILŪŽDAVO IR JĄ UŽ PRIRIŠTOS VIRVĖS TAMPYDAVO ANT LEDO ,KAD ĮSITIKINTU ,KAD VISUR LEDAS LAIKO LEIDŽIA [LED ŽEMAITIŠKAI LEDAS] TAI LEISDAVO ŽMONĖMS EITI PER LEDĄ MEDŽIOTI ,KIRSTI AKETĘ[A KETC [O KIETAS]IR MEŠKERIOTI BEJE ŽVERIS ANT LEDO BUVO LENGVAI SUMEDŽIOJAMI JŲ PEDSAKAI PALEDIJUSIAME SNIEGE YPAČ BRIEDŽIAMS KRUVINO KOJAS MEDŽIOKLĖ DARĖSI SĖKMINGESNĖ TODĖL DŽIUGUS KA LED A KA LED [AR JAU IŠLAIKO LEIDŽIA EITI PER LEDA IRGI BUVO DŽIUGI ŠVENTĖ PIRMYKŠČIAMS ŽMONĖMS IR PRASIDĖDAVO SOTUS MĖSEDIS NES ŽUVIES IR ŽVĖRIENOS NEBETRŪKDAVO  Papildyta 04.24 13:39:

  VĖL Y KO IR KA LED A BUVO DŽIUGUS LAIKAS JAU PIRMYKŠČIAM ŽMOGUI  Papildyta 05.26 22:21:

  žemaitiškas žodis TEK EJEMS [TIK ĖJIMAS] PIRMYKŠČIUI ŽMOGUI BUVO BUTINA EITIM IR SURASTI MAISTO,NUDOBTI ŽVĖRI,SUGAUTI ŽUVŲ AR RASTI BIČIŲ DREVE TEK EJEMS IR SUFORMAVO PASIRYŽIMĄ IR TIKĖJIMA SAVO VEIKLOS ,IEŠKOJIMO BUTINU PASISEKIMU IŠSIGELBĖJIMU NUO BADO MIRTIES VĖLIAU ŠIS ŽODIS BUVO PANAUDOTAS IR TIKEJIMU DIEVU,JO VALIA,JO MALONE  Papildyta 05.30 20:30:

  UGNIES SUKURIMAS,JOS IŠGAVIMAS IR BUVO ESMINIS PIRMYKŠTĖS BENDRUOMENINĖS ŽMONIŲ CIVILIZACIJOS ĮSIGALĖJIMO IR BESĄLYGINĖS PERGALĖS PRIEŠ ŽVĖRIŲ PASAULĮ SENIEJI ŽEMAIČIŲ RODOS ŽODŽIAI KORU [KURIU] TAI KUR PUTIMO BUDU IŠ Ž IE ŽER BA ŽIURĖK TEN ŽĖRI IŠ JOS PUČIANT KYLA LIEPSNA LEIPS NA [TARSI LIEPIA IR NA ATSIRANDA TAS PIRMYKŠTIS KŪRĖJAS TARSI MAGAS BURTININKAS KURIAM PALIEPUS ATSIRANDA UGNIS [OG NES] OG NES OK NEIS JOKS ŽVĖRIS NEBESIVERŠ Į OLĄ ŽMONĖS TAPO RAMUS DĖL SAVO GYVYBĖS SAVO OLOJE NOME[NAME] JIE TAPO NENUGALIMI PLANETOS VAL;DOVAI  Papildyta 05.30 20:45:

  O GAL IR BIČIŲ VAŠKO KORIO GABALĖLIS SUTEIKĖ LIEPSNAI GALIOS AR PADEJO ĮSIGAUT ŽIEŽIRBAI NES KORYS KOR [KURIA] LABAI PANAŠUS ŽODŽIAI ,O GAL SU SUKURTOS UGNIES DŪMAIS GALIMA BUVO LENGVAI NUBAIDYTI BITES IR IŠIMTI KORIUS SU MEDUMI BIČIŲ DUONA,PERAIS IR KITOMIS GĖRYBĖMIS  Papildyta 05.30 20:53:

  RUSIŠKAS ŽODIS OGON [UGNIS TARSI JAUSMINIS PASITENKINIMAS JA AR TUO KURIS JĄ IKŪRĖ  Papildyta 06.10 13:40:

  VĖL PAMĄSTYMAI APIE MEDŽIOKLĘ SU VAROVAIS PIRMYKŠČIAI ALKANI ŽMONĖS SUPRATO ,KAD NUO JŲ MOKĖJIMO BENDRAI VEIKTI TINKAMAI SUSIVIENYTI[SU SI VIEN I TI ]SU KITAIS VARYTI Į TĄ PUSĘ ,KUR ŽVERIS GALĖJO ĮKLIMTI IR TAPTI UŽTIKRINTU GROBIU TAPTI IR MEDŽIOTOJAMS IR VAROVAMS IR VISAI BENDRUOMENEI GEIDŽIAMU GROBIU. VIENAS KITA RAGINO SOEDI NIA I TEES [SUVALGYSI NIA I [YRA] TEES [TEVALGYS] MINTYS IŠALKUSIEMS VIS APIE MAISTĄ APIE BŪSIMĄ MALONUMĄ NA O TAS GARSAS NIA TEBESKAMBA IR DABAR KAI VEJAMAS ŽIRGAS AR BANDA TIE MALONUS VAROMOSIOS MEDŽIOKLĖS GARSAI IR SUFORMAVO MATYT RUSIŠKĄ ŽODĮ SOEDINIAITES  Papildyta 06.10 13:43:

  https://translate.google.lt/#lt/en/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:45:

  https://translate.google.lt/#lt/hu/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:45:

  https://translate.google.lt/#lt/hu/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:49:

  VISUR PRASME SUSIVIENYTI ATPAŽYSTAMI MEŽIOKLĖS GARSAI VOKIEČIŲ KALBOJE TAIP IRGI SKAMA LYG PAREIN [PAREIN ŽVĖRIS LINK KLIUTIES DURPYNO MEDŽIOTOJAI BŪKIT PASIRUOŠE JUOS NUDOBTI https://translate.google.lt/#lt/de/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:50:

  https://translate.google.lt/#lt/de/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:50:

  https://translate.google.lt/#lt/de/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:53:

  PAGAL SENOS ŽEMAIČIŲ PROKALBES PRASME U NIR O PRANĖRĖ https://translate.google.lt/#lt/pt/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:54:

  https://translate.google.lt/#lt/pt/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:55:

  https://translate.google.lt/#lt/la/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:56:

  https://translate.google.lt/#lt/la/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:58:

  TAIP IR KVEPIA ŽEMAITIŠKA PRASME LATVIŠKAS ŽODIS APSUPTI IR NUVARYTI TIESIAI Į MEDŽIOTOJŲ RANKAS https://translate.google.lt/#lt/lv/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 13:59:

  https://translate.google.lt/#lt/hr/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:02:

  AIRIŠKAI A Į TĄ PUSE ANT TEN https://translate.google.lt/#lt/ga/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:04:

  ALBANŲ PROTEVIAMS GAL BUVO SVARBU TYLIAI NEIŠGASDINTI BASOM KOJOM MEDŽIOTI https://translate.google.lt/#lt/sq/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:06:

  NA BASKAI TIESIOG ŽEMAIČIAI-LIETUVIAI KARTU MEDŽIOJA https://translate.google.lt/#lt/sq/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:07:

  https://translate.google.lt/#lt/cs/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:09:

  NA ESTŲ PROPRO PROTĖVIAI ŠUKAUDAMI GENA Ū Ū IR GALVOJA APIE AM AM KAD BUS GERO AM A https://translate.google.lt/#lt/et/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:10:

  https://translate.google.lt/#lt/el/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:11:

  https://translate.google.lt/#lt/be/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:14:

  ITIN ARCHAJIŠKO MĄSTYMO ISLANDŲ PROPROTĖVIŲ ŽODIS GARSAS M -MĖSA ,MAISTAS https://translate.google.lt/#lt/is/SUSIVIENYTI  Papildyta 06.10 14:15:

  NA IR TAS EINA NA MŪSŲ TIESIOG ŽEMAIČIŲ BROLIAI  Papildyta 06.10 14:35:

  PASIRODO ,KAD VYRŲ MUŠTYNES PRISIDEJO PRIE PROGRESO,KAP ŽEMAITE SAAKA TOJAU GAUSE Į MAKAILE [TU TUOJ GAUSI Į GALVA JEI MAN NENUSILEISI http://www.balsas.lt/naujiena/793698/antropologai-zmogaus-galva-suformavo-kumstis  Papildyta 08.05 16:57:

  senojoje žemaičių rodoje gyvole gyv olys tarsi pasako,kad galbut pirmykščiai žmones įvije i didelę ola juos galejo išlaikyti ilgai gyvus o jų jauniklius prisijaukinti laukiniai žveris tampa prijaukintais gyvais tol kol nepritrūks maisto ir juos nenudobs,žinoma ,kadtai vyko nedažnai,nes gyvulinkystė ,bandos atsirado jau klajoklių gentyse,kai juos tikrai pri jaukino [jau kas -jiems reikalingas maistas ir šunis kurie saugojo bonda. todel gal piešiniai senosiose oluose ,ne tik medžioklių o ir jų suvarymas į olas. prissiminkim ir Odisejaus mitą ,kaip milžinas oloje laikė avis.  Papildyta 10.20 13:11:

  MARSE AKMENYSE APTIKTA AKMENYJE IŠKALTA ŽMOGAUS FIGŪRA TAI GAL SENOJI ŽEMAIČIŲ RODA IR MARSE KALBEJO http://www.examiner.com/article/mars-and-earth-have-same-ancient-man-rock-engraving-visitors-to-both-planets  Papildyta 05.18 11:08:

  Galiu sukurti ivairias varijacijas pagal jusu pageidavima  Papildyta 05.18 11:11:

  Kaip galejo kalbeti pirmyksciai zmones ivairiuose epizoduosesituacijose seniausi zodziai germanu slavu kalbose Indoeuropieciu prokalbes hipotezes

   


  Atnaujinta: 2017-05-23 14:33:34

  Dažnai profesoriaus L.Mażylio pavardė lyginama su mažumu.Aš pagal žemaičių ruodos logiką visgi manau,kad pavardėiš pradžiu kaip pravardė galėjoatsirasti ivardinant tiesiognusistebiant seno žilo žmogaus išradingumu  garsinė pradinė išraiška m a (malonu a žilis - žilas  arba m a kaip nuostaba matai a žilis ką sugalvojo) žemaitiškai mažuma išreiškia dažniausiai maže, maželis,mažoncs(Mažonas - pavardė mažos nedidelis

   


  Atnaujinta: 2017-06-11 20:18:30

  Rusiškas žodis smirno  manau s tyliai m matai supranti ir yra no paradoma no ten

   


  Atnaujinta: 2018-01-12 04:09:55

   kai pirmykščiai žmonės ypač rudenį rasdavo dar ir dar augančių grybų,uogų ar laukinių sėklų matyt su malonumu kartodavo da da aug daaug taip ir atsirado žodis daug rusiškas mnogo irgi džiaugsmo išraiška m n ogo m -malonumo garsas n ogo na vėl yra daug gerai džiugesys

   


  Atnaujinta: 2018-01-12 05:38:36

  Žemaitiško mąstymo  żodżių susidarymo pavyzdžių gausu ir kituose kalbose sąvoka daug vokiečių kalboje skamba  eine mine ( žemaitiškai eine mene reiškia tiesiog teik da y gryb eine mene tiek dar grybų kad eini ir mindai juos tiesiog tiltai kruvos negali praeiti neužmynęs  danų kalboj tiesiog pirmykštės ruodos išsireiškimas mma  kiniečiu džiugus cha to cha to japonų  tak sa serbu,kroatų puno tarsi paaiškina kai daug vaisių uogų net nespėji nuskinti pun žemaitiškai puna gendaq graiku poola tiesiog daug puolančių vabzdžių latvių daudz gal mąstoma irgi apie vabzdžius ar z bites labai linksmai nuskamba lenku  bardzo dužo (baria dužo daug gal sudauže medaus ar midaus ąsočių

   


  Atnaujinta: 2018-01-15 12:08:35

  Žemaitiško mąstymo  żodżių susidarymo pavyzdžių gausu ir kituose kalbose sąvoka daug vokiečių kalboje skamba  eine mine ( žemaitiškai eine mene reiškia tiesiog teik da y gryb eine mene tiek dar grybų kad eini ir mindai juos tiesiog tiltai kruvos negali praeiti neužmynęs  danų kalboj tiesiog pirmykštės ruodos išsireiškimas mma  kiniečiu džiugus cha to cha to japonų  tak sa serbu,kroatų puno tarsi paaiškina kai daug vaisių uogų net nespėji nuskinti pun

 • Kita informacija
  Prekės būklė: Nauja
  Buvimo vieta:
  Apžiūrėta kartų: 5
 • Prenumeratos
  Kategorija - Kitos prekės ir paslaugos
  Požymiai -
21-09-26 03:34